Visa allt om We Think AB
Visa allt om We Think AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 5 932 1 207 1 125 926 385 0 0
Övrig omsättning 10 2 17 15 36 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -14 -39 -165 -3 3 61 22 -3 -4
Resultat efter finansnetto 0 -14 -39 -170 -3 3 61 22 -3 -4
Årets resultat 0 -14 -39 -170 -3 1 44 18 -3 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 7 20 34 18 74 92
Omsättningstillgångar 51 53 128 219 301 290 345 356 33 0
Tillgångar 51 53 128 219 308 310 379 374 107 92
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 51 64 103 148 150 149 105 87 90
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 2 64 115 160 159 230 269 20 2
Skulder och eget kapital 51 53 128 219 308 310 379 374 107 92
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 427 462 444 432 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 194 140 27 189 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 12 250 323 304 209 85 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 2 22 947 1 243 1 125 926 385 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 932 604 563 926 385 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 709 506 458 670 275 - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -14 -39 -162 5 18 68 24 -3 -4
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -99,46% -22,78% 7,29% 21,49% 140,52% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -29,69% -75,34% -0,97% 0,97% 16,09% 5,88% -% -%
Vinstmarginal -% -% -760,00% -17,70% -0,25% 0,27% 6,59% 5,71% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 87,34% 97,27% 98,31% 95,14% 96,62% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1 280,00% 11,16% 11,68% 11,64% 12,42% 22,60% -% -%
Soliditet 100,00% 96,23% 50,00% 47,03% 48,05% 48,39% 39,31% 28,07% 81,31% 97,83%
Kassalikviditet -% 2 650,00% 200,00% 190,43% 188,12% 182,39% 150,00% 132,34% 165,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...