Visa allt om Mats Boman Aktiebolag
Visa allt om Mats Boman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 619 1 520 1 327 1 912 1 990 1 892 1 037 1 746 3 453 3 121
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 150 216 93 154 138 309 174 0 173 -48
Resultat efter finansnetto 147 212 88 150 135 304 169 -1 164 -61
Årets resultat 115 165 69 137 99 223 123 -1 97 -27
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 572 1 128 614 899 828 1 037 590 946 915 534
Tillgångar 572 1 128 614 899 828 1 037 590 946 915 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 395 430 326 392 355 406 292 210 270 173
Obeskattade reserver 0 0 0 0 36 36 36 36 36 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 176 698 288 507 437 594 261 700 609 361
Skulder och eget kapital 572 1 128 614 899 828 1 037 590 946 915 534
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 175 - 100 40 262 264 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 20 200 150 0 100 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 16 20 15 18 11 63 54 127 261 128
Utdelning till aktieägare 150 150 60 135 100 150 110 0 60 0
Omsättning 619 1 520 1 327 1 912 1 990 1 892 1 037 1 746 3 453 3 121
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 619 1 520 1 327 1 912 1 990 1 892 1 037 1 746 3 453 3 121
Personalkostnader per anställd (tkr) 55 245 198 240 146 198 117 418 533 395
Rörelseresultat, EBITDA 150 216 93 154 138 309 174 0 173 -44
Nettoomsättningförändring -59,28% 14,54% -30,60% -3,92% 5,18% 82,45% -40,61% -49,44% 10,64% -%
Du Pont-modellen 26,22% 19,24% 15,15% 17,24% 16,91% 29,80% 29,49% 0,42% 19,34% -8,80%
Vinstmarginal 24,23% 14,28% 7,01% 8,11% 7,04% 16,33% 16,78% 0,23% 5,13% -1,51%
Bruttovinstmarginal 50,08% 39,41% 32,93% 27,93% 25,98% 30,39% 36,07% 33,05% 30,52% 20,67%
Rörelsekapital/omsättning 63,97% 28,29% 24,57% 20,50% 19,65% 23,41% 31,73% 14,09% 8,86% 5,54%
Soliditet 69,06% 38,12% 53,09% 43,60% 46,08% 41,71% 53,99% 24,94% 32,34% 32,40%
Kassalikviditet 325,00% 161,60% 213,19% 177,32% 189,47% 174,58% 226,05% 135,14% 150,25% 147,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...