Visa allt om Richard Baron Produktion Aktiebolag
Visa allt om Richard Baron Produktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 972 1 021 1 022 1 313 912 1 493 1 281 1 162 1 354 2 170
Övrig omsättning - - 78 1 - - - - - 18
Rörelseresultat (EBIT) 402 -4 431 25 241 200 171 -1 209 115
Resultat efter finansnetto 403 -4 432 25 242 200 171 -1 215 118
Årets resultat 315 -4 336 19 179 147 126 -1 155 73
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 147 56 49 152 188 299 245 319 321
Omsättningstillgångar 920 988 766 804 629 1 106 709 658 915 1 170
Tillgångar 1 032 1 135 822 853 781 1 294 1 008 903 1 233 1 492
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 510 196 529 193 355 315 303 177 328 243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 522 940 292 660 427 979 705 726 905 1 249
Skulder och eget kapital 1 032 1 135 822 853 781 1 294 1 008 903 1 233 1 492
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 250 250 300 206 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 367 0 400 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 190 75 201 25 163 168 182 155 237
Utdelning till aktieägare 315 0 330 0 180 140 135 0 150 70
Omsättning 972 1 021 1 100 1 314 912 1 493 1 281 1 162 1 354 2 188
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 021 - 1 313 - 1 493 1 281 1 162 1 354 2 170
Personalkostnader per anställd (tkr) - 608 - 631 - 453 461 522 403 720
Rörelseresultat, EBITDA 437 31 466 69 350 311 311 185 379 208
Nettoomsättningförändring -4,80% -0,10% -22,16% 43,97% -38,91% 16,55% 10,24% -14,18% -37,60% -%
Du Pont-modellen 38,95% -0,35% 52,43% 2,93% 30,99% 15,46% 16,96% -0,11% 17,44% 7,98%
Vinstmarginal 41,36% -0,39% 42,17% 1,90% 26,54% 13,40% 13,35% -0,09% 15,88% 5,48%
Bruttovinstmarginal 94,24% 97,36% 84,93% 86,82% 82,35% 100,00% 89,38% 100,00% 86,34% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,95% 4,70% 46,38% 10,97% 22,15% 8,51% 0,31% -5,85% 0,74% -3,64%
Soliditet 49,42% 17,27% 64,36% 22,63% 45,45% 24,34% 30,06% 19,60% 26,60% 16,29%
Kassalikviditet 176,25% 105,11% 262,33% 121,82% 147,31% 112,97% 100,57% 90,63% 101,10% 93,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...