Visa allt om Seadot AB
Visa allt om Seadot AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 25 26 25 27 26 18 18 16 15 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 17
Rörelseresultat (EBIT) -267 -15 -11 -6 -25 -49 -18 -37 -36 -39
Resultat efter finansnetto 12 268 3 000 955 945 713 525 586 757 341 865
Årets resultat 12 268 3 000 955 945 713 525 791 739 340 885
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 263 917 917 667 667 617 417 419 420 447
Omsättningstillgångar 11 725 2 319 811 1 107 914 1 062 1 513 1 415 1 460 1 597
Tillgångar 13 988 3 236 1 728 1 774 1 581 1 678 1 930 1 834 1 881 2 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 965 3 198 1 698 1 743 1 548 1 585 1 810 1 519 1 581 1 740
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 276 279 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 39 31 31 33 94 120 38 21 23
Skulder och eget kapital 13 988 3 236 1 728 1 774 1 581 1 678 1 930 1 834 1 881 2 044
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 13 800 1 500 1 500 1 000 750 750 750 500 800 500
Omsättning 25 26 25 27 26 18 18 16 15 17
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -267 -15 -11 -6 -25 -49 -16 -35 -34 -37
Nettoomsättningförändring -3,85% 4,00% -7,41% 3,85% 44,44% 0,00% 12,50% 6,67% -% -%
Du Pont-modellen 87,71% 92,68% 55,27% 53,27% 46,05% 31,59% 31,30% 47,44% 18,29% -%
Vinstmarginal 49 076,00% 11 534,62% 3 820,00% 3 500,00% 2 800,00% 2 944,44% 3 355,56% 5 437,50% 2 293,33% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 46 812,00% 8 769,23% 3 120,00% 3 985,19% 3 388,46% 5 377,78% 7 738,89% 8 606,25% 9 593,33% -%
Soliditet 99,84% 98,83% 98,26% 98,25% 97,91% 94,46% 93,78% 93,66% 94,73% 94,99%
Kassalikviditet 53 295,45% 5 946,15% 2 616,13% 3 570,97% 2 769,70% 1 129,79% 1 260,83% 3 723,68% 6 952,38% 1 121,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...