Visa allt om Howea AB
Visa allt om Howea AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 42 61 77 18 9 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 0 -6 -5 19 52 67 14 -12 -32
Resultat efter finansnetto -2 0 -6 -4 20 52 67 15 -12 -32
Årets resultat 0 0 0 1 14 38 66 27 -12 -32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Omsättningstillgångar 705 642 334 225 247 238 136 62 35 57
Tillgångar 705 642 334 225 247 238 136 62 35 68
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 182 182 182 181 166 128 62 35 47
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 523 460 152 43 66 72 8 0 0 21
Skulder och eget kapital 705 642 334 225 247 238 136 62 35 68
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 42 61 77 18 9 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 0 -6 -5 19 52 67 14 -12 -25
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -31,15% -20,78% 327,78% 100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 8,10% 21,85% 49,26% 24,19% -34,29% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% 47,62% 85,25% 87,01% 83,33% -133,33% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 430,95% 272,13% 166,23% 344,44% 388,89% -%
Soliditet 25,82% 28,35% 54,49% 80,89% 73,28% 69,75% 94,12% 100,00% 100,00% 69,12%
Kassalikviditet 134,80% 139,57% 219,74% 523,26% 374,24% 330,56% 1 700,00% -% -% 271,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...