Visa allt om Borlänge Sjukgymnastik AB
Visa allt om Borlänge Sjukgymnastik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 879 965 1 064 1 373 1 168 1 453 1 462 1 433 1 332 1 400
Övrig omsättning - - - 105 75 2 7 4 - 10
Rörelseresultat (EBIT) -46 11 110 43 -17 101 83 85 -15 39
Resultat efter finansnetto -45 14 115 51 -10 107 87 93 -8 47
Årets resultat 1 18 73 17 31 62 50 54 20 91
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 6 15 26 36 47 61 29 54 69
Omsättningstillgångar 482 574 738 619 684 655 616 620 517 611
Tillgångar 488 580 753 645 719 702 677 650 571 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 387 416 498 475 488 507 495 495 461 531
Obeskattade reserver 9 56 65 44 17 69 47 28 9 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 108 189 125 214 126 135 127 101 101
Skulder och eget kapital 488 580 753 645 719 702 677 650 571 680
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 312 312 312 324 312 316
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 468 441 460 410 121 384 403 400 360 351
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 239 216 210 119 157 306 288 273 305 256
Utdelning till aktieägare 36 30 100 50 30 50 50 50 20 90
Omsättning 879 965 1 064 1 478 1 243 1 455 1 469 1 437 1 332 1 410
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 440 483 532 687 389 484 1 462 478 444 467
Personalkostnader per anställd (tkr) 362 346 351 293 228 344 1 059 345 337 317
Rörelseresultat, EBITDA -46 11 120 53 -5 115 89 98 6 57
Nettoomsättningförändring -8,91% -9,30% -22,51% 17,55% -19,61% -0,62% 2,02% 7,58% -4,86% -%
Du Pont-modellen -9,22% 2,41% 15,27% 7,91% -1,39% 15,24% 12,85% 14,31% -1,40% 6,91%
Vinstmarginal -5,12% 1,45% 10,81% 3,71% -0,86% 7,36% 5,95% 6,49% -0,60% 3,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,37% 48,29% 51,60% 35,98% 40,24% 36,41% 32,90% 34,40% 31,23% 36,43%
Soliditet 80,74% 79,26% 72,87% 78,67% 69,61% 79,47% 78,23% 79,26% 81,87% 83,17%
Kassalikviditet 523,91% 531,48% 390,48% 495,20% 319,63% 519,84% 456,30% 488,19% 511,88% 604,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...