Visa allt om Brandstand AB
Visa allt om Brandstand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 180 446 443 646 8 29 101 106 172
Övrig omsättning 8 - 4 21 - 15 16 20 - 3
Rörelseresultat (EBIT) -22 -56 16 -62 70 2 16 31 49 72
Resultat efter finansnetto -26 -56 14 -70 51 -12 11 14 21 70
Årets resultat -26 -56 12 -12 7 3 8 2 -3 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 66 121 194 245 30 61 63 27 30
Omsättningstillgångar 39 61 109 51 139 116 112 135 163 204
Tillgångar 39 127 230 245 384 146 173 197 190 234
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 59 115 102 115 107 114 107 105 137
Obeskattade reserver 0 0 0 0 58 20 42 41 37 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 90 168 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 68 115 52 43 18 18 50 48 73
Skulder och eget kapital 39 127 230 245 384 146 173 197 190 234
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 31 146 147 203 0 0 44 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 16 52 58 53 0 0 7 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 20 180 450 464 646 23 45 121 106 175
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 180 446 443 646 - - 101 106 172
Personalkostnader per anställd (tkr) 19 48 203 246 262 - - 51 - 2
Rörelseresultat, EBITDA -22 -1 71 -7 124 5 24 42 60 80
Nettoomsättningförändring -93,33% -59,64% 0,68% -31,42% 7 975,00% -72,41% -71,29% -4,72% -38,37% -%
Du Pont-modellen -56,41% -44,09% 7,39% -25,31% 18,49% 2,05% 9,25% 16,75% 26,32% 30,77%
Vinstmarginal -183,33% -31,11% 3,81% -14,00% 10,99% 37,50% 55,17% 32,67% 47,17% 41,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,81% 87,50% 100,00% 100,00% 100,00% 89,53%
Rörelsekapital/omsättning 266,67% -3,89% -1,35% -0,23% 14,86% 1 225,00% 324,14% 84,16% 108,49% 76,16%
Soliditet 82,05% 46,46% 50,00% 41,63% 41,08% 83,38% 83,79% 69,30% 69,28% 65,62%
Kassalikviditet 557,14% 89,71% 94,78% 98,08% 323,26% 644,44% 622,22% 270,00% 339,58% 279,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...