Visa allt om Accurate Audio AB
Visa allt om Accurate Audio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 2 1 22 139 522 384 263 166
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -55 -50 -70 -10 -37 -26 -31 41 16 -57
Resultat efter finansnetto -55 -55 -81 -22 -45 -33 -36 36 11 -63
Årets resultat -55 -55 -81 -22 -45 -33 -36 36 11 -63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 8 13 18 23 0
Omsättningstillgångar 3 104 150 209 207 243 279 295 285 184
Tillgångar 3 104 150 209 210 250 292 313 308 184
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -340 -285 -230 -149 -127 -82 -48 -13 -49 -60
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 337 378 375 353 329 315 303 241 227 84
Kortfristiga skulder 5 10 5 5 8 17 38 84 130 160
Skulder och eget kapital 3 104 150 209 210 250 292 313 308 184
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 2 1 22 139 522 384 263 166
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -55 -50 -70 -7 -32 -21 -26 46 18 -57
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 100,00% -95,45% -84,17% -73,37% 35,94% 46,01% 58,43% -%
Du Pont-modellen -% -% -46,67% -4,78% -17,62% -10,40% -10,62% 13,10% 5,19% -30,98%
Vinstmarginal -% -% -3 500,00% -1 000,00% -168,18% -18,71% -5,94% 10,68% 6,08% -34,34%
Bruttovinstmarginal -% -% -2 950,00% 100,00% -27,27% 23,74% 13,98% 27,86% 20,91% -16,87%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 7 250,00% 20 400,00% 904,55% 162,59% 46,17% 54,95% 58,94% 14,46%
Soliditet -11 333,33% -274,04% -153,33% -71,29% -60,48% -32,80% -16,44% -4,15% -15,91% -32,61%
Kassalikviditet 60,00% 40,00% 140,00% 100,00% 37,50% 58,82% 21,05% 98,81% 56,15% 25,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...