Visa allt om Winberg & Partner AB
Visa allt om Winberg & Partner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 360 - - 40 0 82 40 58 0 726
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 - - -4 -30 -17 -34 3 -120 547
Resultat efter finansnetto 0 - - -4 -30 -30 -49 -8 -142 541
Årets resultat 0 - - -5 -30 -30 -49 -8 50 294
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 - - 0 0 0 1 3 5 8
Omsättningstillgångar 692 - - 177 217 399 309 592 786 1 292
Tillgångar 702 - - 177 217 399 310 595 791 1 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 - - 132 137 167 196 337 433 472
Obeskattade reserver 0 - - 0 0 0 0 0 0 221
Avsättningar (tkr) 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 554 - - 45 81 233 114 259 359 609
Skulder och eget kapital 702 - - 177 217 399 310 595 791 1 301
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 - - 0 0 0 0 91 88 88
Omsättning 360 - - 40 0 82 40 58 0 726
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 726
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 16
Rörelseresultat, EBITDA 4 - - -4 -30 -16 -32 5 -117 555
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 105,00% -31,03% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 0,14% -% -% -2,26% -% -4,26% -10,65% 1,34% -% 42,12%
Vinstmarginal 0,28% -% -% -10,00% -% -20,73% -82,50% 13,79% -% 75,48%
Bruttovinstmarginal 32,22% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,33% -% -% 330,00% -% 202,44% 487,50% 574,14% -% 94,08%
Soliditet 21,23% -% -% 74,58% 63,13% 41,85% 63,23% 56,64% 54,74% 48,51%
Kassalikviditet 98,92% -% -% 393,33% 267,90% 171,24% 271,05% 228,57% 218,94% 212,15%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...