Visa allt om Blom Pinnen Aktiebolag
Visa allt om Blom Pinnen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 514 722 834 842 513 528 473 346 318 468
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -92 -81 -243 70 90 -30 -20 -43 -89
Resultat efter finansnetto -4 -92 -96 -260 69 88 -30 -20 -44 -91
Årets resultat -4 -92 -96 -260 51 67 -30 -20 -44 -14
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 33 47 59 5 7 11 23 30 54
Omsättningstillgångar 382 310 381 495 542 494 513 495 491 502
Tillgångar 400 343 428 554 547 501 524 518 521 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 -16 75 72 282 231 164 194 214 257
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 180 180 297 189 196 184 0 0 0
Kortfristiga skulder 296 179 172 186 76 75 176 325 306 298
Skulder och eget kapital 400 343 428 554 547 501 524 518 521 556
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 50 30 60 40 40 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 52 30 35 47 0 0 0 0 14
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 17 13 13 32 19 75 74 63 95
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
Omsättning 514 722 834 842 513 528 473 346 318 468
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 514 722 834 421 257 528 473 346 318 468
Personalkostnader per anställd (tkr) 16 69 43 24 65 49 135 114 103 212
Rörelseresultat, EBITDA 9 -78 -69 -227 72 94 -18 -1 -19 -61
Nettoomsättningförändring -28,81% -13,43% -0,95% 64,13% -2,84% 11,63% 36,71% 8,81% -32,05% -%
Du Pont-modellen -1,25% -26,82% -18,93% -43,86% 12,80% 18,16% -5,53% -3,67% -8,25% -16,01%
Vinstmarginal -0,97% -12,74% -9,71% -28,86% 13,65% 17,23% -6,13% -5,49% -13,52% -19,02%
Bruttovinstmarginal 74,32% 57,06% 52,76% 45,61% 71,73% 55,68% 55,60% 61,85% 55,03% 62,61%
Rörelsekapital/omsättning 16,73% 18,14% 25,06% 36,70% 90,84% 79,36% 71,25% 49,13% 58,18% 43,59%
Soliditet 26,25% -4,66% 17,52% 13,00% 51,55% 46,11% 31,30% 37,45% 41,07% 46,22%
Kassalikviditet 38,85% 49,16% 45,93% 59,68% 160,53% 246,67% 117,61% 49,54% 58,82% 62,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...