Visa allt om RMA Service AB
Visa allt om RMA Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 252 5 853 6 493 8 287 9 509 8 840 8 309 8 483 9 472 11 123
Övrig omsättning 40 15 2 2 45 - - - - 143
Rörelseresultat (EBIT) 6 -70 217 109 382 367 512 294 464 -191
Resultat efter finansnetto -20 -78 193 60 272 288 373 154 299 -391
Årets resultat -20 -34 114 60 272 288 373 154 299 -391
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 4 6 8 10 54 29 24 34 59
Omsättningstillgångar 2 182 2 071 2 211 2 459 2 972 2 560 2 551 2 764 2 755 3 295
Tillgångar 2 184 2 075 2 217 2 467 2 982 2 614 2 581 2 788 2 788 3 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 201 1 221 1 255 1 141 1 082 809 521 148 -6 -305
Obeskattade reserver 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 178 180 300 420 634 989 899 1 013 1 297
Kortfristiga skulder 947 676 739 1 026 1 481 1 171 1 070 1 741 1 781 2 361
Skulder och eget kapital 2 184 2 075 2 217 2 467 2 982 2 614 2 581 2 788 2 788 3 353
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 348 352 0 0 0 128
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 795 735 463 724 937 723 994 971 987 1 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 172 192 151 237 347 300 320 299 345 494
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 292 5 868 6 495 8 289 9 554 8 840 8 309 8 483 9 472 11 266
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 4 3 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 626 2 927 3 247 2 762 2 377 2 947 1 662 1 697 1 894 1 854
Personalkostnader per anställd (tkr) 376 391 402 361 332 407 221 222 229 254
Rörelseresultat, EBITDA 8 -68 219 111 390 382 521 303 489 -168
Nettoomsättningförändring -10,27% -9,86% -21,65% -12,85% 7,57% 6,39% -2,05% -10,44% -14,84% -%
Du Pont-modellen 0,82% -2,07% 10,65% 5,19% 13,45% 14,46% 20,46% 11,55% 17,07% -5,40%
Vinstmarginal 0,34% -0,73% 3,63% 1,54% 4,22% 4,28% 6,35% 3,80% 5,03% -1,63%
Bruttovinstmarginal 32,43% 31,20% 30,36% 28,21% 31,92% 32,84% 34,56% 31,39% 30,38% 26,67%
Rörelsekapital/omsättning 23,51% 23,83% 22,67% 17,29% 15,68% 15,71% 17,82% 12,06% 10,28% 8,40%
Soliditet 54,99% 58,84% 58,07% 46,25% 36,28% 30,95% 20,19% 5,31% -0,22% -9,10%
Kassalikviditet 26,82% 46,75% 103,25% 102,53% 52,73% 51,84% 51,12% 33,54% 41,94% 31,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...