Visa allt om CRM Customer Relationship Management AB
Visa allt om CRM Customer Relationship Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06 2003-06 2002-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 111 1 897
Övrig omsättning - 46 - - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 0 15 -17 -20 -9 -9 -1 -23 -152 -1 029
Resultat efter finansnetto -1 16 -17 -20 -9 -9 -1 -23 -146 -1 041
Årets resultat -1 16 -17 -20 -9 -9 -1 -23 -146 -593
Balansräkningar (tkr)
2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06 2003-06 2002-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Omsättningstillgångar 63 64 66 67 71 80 92 100 143 483
Tillgångar 63 64 66 67 71 80 92 100 143 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 42 27 43 63 72 82 83 105 132
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 22 40 23 8 8 11 18 37 416
Skulder och eget kapital 63 64 66 67 71 80 92 100 143 548
Löner & utdelning (tkr)
2011-06
2010-06
2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
2003-06
2002-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 8 806
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 9 568
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 46 0 0 0 0 0 0 111 1 900
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 - 0 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 237
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 250
Rörelseresultat, EBITDA 0 15 -17 -20 -9 -9 -1 -23 -152 -1 002
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -94,15% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -102,10% -186,13%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -131,53% -53,77%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 95,50% 3,53%
Soliditet 79,37% 65,62% 40,91% 64,18% 88,73% 90,00% 89,13% 83,00% 73,43% 24,09%
Kassalikviditet 484,62% 290,91% 165,00% 291,30% 887,50% 1 000,00% 836,36% 555,56% 386,49% 116,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...