Visa allt om Modern Generic Management AB
Visa allt om Modern Generic Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 38 174 162 223 729 910 538 604 1 444 861
Övrig omsättning - - - 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -80 13 0 -78 -209 175 -7 -412 399 47
Resultat efter finansnetto -80 3 -1 -78 -203 175 -9 -437 384 45
Årets resultat -80 3 -1 -78 -203 175 -9 -402 312 45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 93 58 61 10 34 48 73 117 26
Omsättningstillgångar 31 56 83 64 197 653 145 381 673 232
Tillgångar 108 148 141 125 207 686 193 453 790 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 89 86 87 105 308 134 142 494 183
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 59 55 38 102 378 60 311 253 76
Skulder och eget kapital 108 148 141 125 207 686 193 453 790 258
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 25 - 259 29 184 228 102
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 6 0 431 0 0 161 61 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 2 19 156 101 26 154 109 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 174 162 228 729 910 538 604 1 444 861
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 162 223 729 910 538 302 1 444 861
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 7 45 593 361 54 251 403 152
Rörelseresultat, EBITDA -65 28 3 -78 -185 200 18 -387 426 49
Nettoomsättningförändring -78,16% 7,41% -27,35% -69,41% -19,89% 69,14% -10,93% -58,17% 67,71% -%
Du Pont-modellen -74,07% 8,78% 0,00% -62,40% -94,20% 25,66% -3,63% -90,73% 50,63% 18,22%
Vinstmarginal -210,53% 7,47% 0,00% -34,98% -26,75% 19,34% -1,30% -68,05% 27,70% 5,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,74% -1,72% 17,28% 11,66% 13,03% 30,22% 15,80% 11,59% 29,09% 18,12%
Soliditet 87,04% 60,14% 60,99% 69,60% 50,72% 44,90% 69,43% 31,35% 66,45% 70,93%
Kassalikviditet 221,43% 94,92% 150,91% 168,42% 193,14% 172,75% 215,00% 101,29% 239,92% 305,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...