Visa allt om M3 Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 322 6 469 6 416 2 657 1 816 3 872 4 681 3 471 4 940 4 436
Övrig omsättning 252 278 301 255 471 206 155 277 401 164
Rörelseresultat (EBIT) 137 285 256 63 -8 237 187 195 161 43
Resultat efter finansnetto 129 273 223 17 -85 127 108 68 86 -2
Årets resultat 100 157 185 17 -85 89 78 48 59 15
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 26 26 26 26 26 26 26 42 42
Omsättningstillgångar 1 798 1 984 1 525 1 656 1 659 2 146 2 746 1 967 1 697 1 564
Tillgångar 1 824 2 010 1 551 1 681 1 685 2 172 2 772 1 993 1 739 1 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 844 745 588 403 387 471 383 304 256 257
Obeskattade reserver 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 803 985 587 773 872 1 305 1 482 1 094 785 813
Kortfristiga skulder 107 211 377 506 427 395 907 594 698 535
Skulder och eget kapital 1 824 2 010 1 551 1 681 1 685 2 172 2 772 1 993 1 739 1 605
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 100 150 160 50 160 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 326 322 242 50 50 80 0 155 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 78 57 25 47 63 75 16 102 65
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Omsättning 6 574 6 747 6 717 2 912 2 287 4 078 4 836 3 748 5 341 4 600
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 161 3 235 3 208 1 329 908 1 936 2 341 1 736 2 470 2 218
Personalkostnader per anställd (tkr) 307 225 202 145 197 246 263 154 331 231
Rörelseresultat, EBITDA 137 285 256 63 -8 237 187 211 161 73
Nettoomsättningförändring -2,27% 0,83% 141,48% 46,31% -53,10% -17,28% 34,86% -29,74% 11,36% -%
Du Pont-modellen 7,51% 14,18% 16,51% 3,81% -0,47% 10,96% 6,96% 10,04% 9,37% 2,93%
Vinstmarginal 2,17% 4,41% 3,99% 2,41% -0,44% 6,15% 4,12% 5,76% 3,30% 1,06%
Bruttovinstmarginal 13,81% 16,97% 19,69% 30,60% 34,14% 37,71% 30,14% 31,92% 31,76% 34,56%
Rörelsekapital/omsättning 26,75% 27,41% 17,89% 43,28% 67,84% 45,22% 39,29% 39,56% 20,22% 23,20%
Soliditet 49,27% 39,78% 37,91% 23,97% 22,97% 21,69% 13,82% 15,25% 14,72% 16,01%
Kassalikviditet 1 567,29% 814,69% 323,61% 265,22% 290,63% 402,53% 264,61% 223,40% 149,00% 181,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...