Visa allt om M3 Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 469 6 416 2 657 1 816 3 872 4 681 3 471 4 940 4 436 4 936
Övrig omsättning 278 301 255 471 206 155 277 401 164 354
Rörelseresultat (EBIT) 285 256 63 -8 237 187 195 161 43 85
Resultat efter finansnetto 273 223 17 -85 127 108 68 86 -2 28
Årets resultat 157 185 17 -85 89 78 48 59 15 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 26 26 26 26 26 26 42 42 55
Omsättningstillgångar 1 984 1 525 1 656 1 659 2 146 2 746 1 967 1 697 1 564 1 834
Tillgångar 2 010 1 551 1 681 1 685 2 172 2 772 1 993 1 739 1 605 1 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 745 588 403 387 471 383 304 256 257 312
Obeskattade reserver 70 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 985 587 773 872 1 305 1 482 1 094 785 813 813
Kortfristiga skulder 211 377 506 427 395 907 594 698 535 740
Skulder och eget kapital 2 010 1 551 1 681 1 685 2 172 2 772 1 993 1 739 1 605 1 889
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 100 150 160 50 160 145 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 326 322 242 50 50 80 0 155 70 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 78 57 25 47 63 75 16 102 65 48
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 60 70
Omsättning 6 747 6 717 2 912 2 287 4 078 4 836 3 748 5 341 4 600 5 290
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 235 3 208 1 329 908 1 936 2 341 1 736 2 470 2 218 2 468
Personalkostnader per anställd (tkr) 225 202 145 197 246 263 154 331 231 208
Rörelseresultat, EBITDA 285 256 63 -8 237 187 211 161 73 107
Nettoomsättningförändring 0,83% 141,48% 46,31% -53,10% -17,28% 34,86% -29,74% 11,36% -10,13% -%
Du Pont-modellen 14,18% 16,51% 3,81% -0,47% 10,96% 6,96% 10,04% 9,37% 2,93% 4,50%
Vinstmarginal 4,41% 3,99% 2,41% -0,44% 6,15% 4,12% 5,76% 3,30% 1,06% 1,72%
Bruttovinstmarginal 16,97% 19,69% 30,60% 34,14% 37,71% 30,14% 31,92% 31,76% 34,56% 30,83%
Rörelsekapital/omsättning 27,41% 17,89% 43,28% 67,84% 45,22% 39,29% 39,56% 20,22% 23,20% 22,16%
Soliditet 39,78% 37,91% 23,97% 22,97% 21,69% 13,82% 15,25% 14,72% 16,01% 17,43%
Kassalikviditet 814,69% 323,61% 265,22% 290,63% 402,53% 264,61% 223,40% 149,00% 181,50% 192,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...