Visa allt om Dataförlaget i Växjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 627 569 751 527 622 645 564 481 627 586
Övrig omsättning 18 4 - 1 1 - - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 152 93 261 78 202 213 134 48 145 35
Resultat efter finansnetto 170 99 261 86 199 211 133 58 151 39
Årets resultat 119 93 176 58 121 127 87 41 88 33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 7 15 29
Omsättningstillgångar 586 534 680 498 557 571 537 555 585 587
Tillgångar 586 534 680 498 557 571 540 561 600 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 240 213 297 201 243 247 240 273 324 372
Obeskattade reserver 254 237 258 223 215 186 149 136 137 110
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 84 124 74 99 137 150 152 139 134
Skulder och eget kapital 586 534 680 498 557 571 540 561 600 616
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 293 - 264 0 225 238 240 244 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 301 0 276 0 255 0 0 4 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 97 95 91 90 88 78 82 86 80 72
Utdelning till aktieägare 118 92 177 80 100 125 120 120 92 100
Omsättning 645 573 751 528 623 645 564 481 627 591
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 627 569 751 527 622 645 564 481 627 586
Personalkostnader per anställd (tkr) 399 392 368 356 346 306 323 334 331 323
Rörelseresultat, EBITDA 152 93 261 78 202 216 137 57 158 51
Nettoomsättningförändring 10,19% -24,23% 42,50% -15,27% -3,57% 14,36% 17,26% -23,29% 7,00% -%
Du Pont-modellen 29,01% 18,54% 38,38% 17,27% 36,80% 37,30% 25,00% 10,70% 25,50% 6,66%
Vinstmarginal 27,11% 17,40% 34,75% 16,32% 32,96% 33,02% 23,94% 12,47% 24,40% 7,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 78,79% 79,09% 74,03% 80,46% 73,63% 67,29% 68,62% 83,78% 71,13% 77,30%
Soliditet 74,76% 74,51% 73,27% 73,36% 72,07% 67,26% 64,78% 66,12% 70,44% 73,25%
Kassalikviditet 636,96% 635,71% 548,39% 672,97% 562,63% 416,79% 358,00% 365,13% 420,86% 438,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...