Visa allt om Sista versen 23360 AB
Visa allt om Sista versen 23360 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 134 201 241 187 38 91 131 176 43 974
Övrig omsättning 100 - - - - - - 78 - 8
Rörelseresultat (EBIT) 140 30 68 135 -110 -140 -70 56 -243 -284
Resultat efter finansnetto 469 340 68 132 -113 -142 -72 55 -244 -285
Årets resultat 469 340 68 132 -113 -142 -72 55 -244 -285
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 0 0 0 95 190 293 396 499
Omsättningstillgångar 125 32 16 2 0 2 1 82 39 37
Tillgångar 125 35 16 2 0 98 191 375 435 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 -461 -801 -869 -1 000 -888 -745 -673 -728 -483
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 77 399 399 399 399 399 399 399 399 399
Kortfristiga skulder 40 96 418 471 601 586 538 649 764 621
Skulder och eget kapital 125 35 16 2 0 98 191 375 435 536
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 18 - - 0 0 0 19 16 14 63
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 65 89 0 0 0 0 18 197 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 20 28 0 0 0 6 12 63 98
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 234 201 241 187 38 91 131 254 43 982
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 134 201 241 187 38 - 131 176 22 487
Personalkostnader per anställd (tkr) 25 90 118 - - - 25 13 39 81
Rörelseresultat, EBITDA 140 30 68 135 -15 -45 33 159 -140 -181
Nettoomsättningförändring -33,33% -16,60% 28,88% 392,11% -58,24% -30,53% -25,57% 309,30% -95,59% -%
Du Pont-modellen 375,20% 974,29% 425,00% 6 750,00% -% -142,86% -36,65% 14,93% -55,86% -52,99%
Vinstmarginal 350,00% 169,65% 28,22% 72,19% -276,32% -153,85% -53,44% 31,82% -565,12% -29,16%
Bruttovinstmarginal 97,01% 96,02% 95,85% 96,79% 36,84% 80,22% 89,31% 82,95% 62,79% 9,65%
Rörelsekapital/omsättning 63,43% -31,84% -166,80% -250,80% -1 581,58% -641,76% -409,92% -322,16% -1 686,05% -59,96%
Soliditet 6,40% -1 317,14% -5 006,25% -43 450,00% -% -906,12% -390,05% -179,47% -167,36% -90,11%
Kassalikviditet 312,50% 33,33% 3,83% 0,42% 0,00% 0,34% 0,19% 12,63% 5,10% 5,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...