Visa allt om Otimo Data AB
Visa allt om Otimo Data AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 168 8 261 8 211 6 825 5 848 4 829 4 832 3 919 3 310 2 380
Övrig omsättning 152 25 218 168 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 533 -426 1 371 2 322 1 777 1 746 1 924 1 124 395 3
Resultat efter finansnetto 561 -257 1 559 2 461 1 648 1 745 1 944 1 164 442 25
Årets resultat 553 -14 974 1 322 830 981 1 086 635 234 10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 534 240 352 337 225 86 89 144 175 123
Omsättningstillgångar 7 618 6 948 8 564 9 230 7 837 6 876 5 972 4 548 2 809 2 124
Tillgångar 8 153 7 188 8 917 9 567 8 062 6 962 6 062 4 692 2 984 2 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 722 169 1 682 2 708 2 436 2 057 1 626 915 529 396
Obeskattade reserver 2 353 2 540 2 816 2 503 1 849 1 389 992 525 247 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 077 4 479 4 417 4 355 3 776 3 515 3 444 3 251 2 207 1 716
Skulder och eget kapital 8 153 7 188 8 917 9 567 8 062 6 962 6 062 4 692 2 984 2 247
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 1 231 1 188 1 188 1 089 706
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 745 4 814 3 914 2 413 2 103 517 545 367 490 429
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 101 1 890 1 525 994 758 587 584 556 551 479
Utdelning till aktieägare 500 0 1 500 2 000 530 450 550 375 250 100
Omsättning 10 320 8 286 8 429 6 993 5 848 4 829 4 832 3 919 3 310 2 380
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 9 5 5 4 4 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 924 751 912 1 365 1 170 1 207 1 208 980 662 595
Personalkostnader per anställd (tkr) 734 620 608 694 573 571 581 532 437 429
Rörelseresultat, EBITDA 630 -314 1 475 2 392 1 848 1 795 1 978 1 195 480 71
Nettoomsättningförändring 23,08% 0,61% 20,31% 16,71% 21,10% -0,06% 23,30% 18,40% 39,08% -%
Du Pont-modellen 7,59% -3,20% 17,49% 25,72% 22,18% 25,08% 32,07% 24,79% 15,01% 1,11%
Vinstmarginal 6,09% -2,78% 19,00% 36,06% 30,57% 36,16% 40,23% 29,68% 13,53% 1,05%
Bruttovinstmarginal 99,96% 99,71% 99,96% 99,96% 99,91% 98,53% 99,94% 99,90% 99,37% 99,83%
Rörelsekapital/omsättning 24,99% 29,89% 50,51% 71,43% 69,44% 69,60% 52,32% 33,10% 18,19% 17,14%
Soliditet 31,37% 29,91% 43,50% 47,59% 47,12% 44,25% 38,88% 27,56% 23,69% 21,95%
Kassalikviditet 150,05% 155,12% 193,89% 211,94% 207,55% 195,62% 173,40% 139,90% 127,28% 123,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...