Visa allt om Humlegårdens Ekolager AB
Visa allt om Humlegårdens Ekolager AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 79 148 56 836 43 363 26 142 17 172 12 032 7 945 6 066 4 839 3 375
Övrig omsättning 105 43 284 312 269 114 62 34 1 1
Rörelseresultat (EBIT) 10 942 6 107 4 883 3 212 1 325 393 325 815 433 336
Resultat efter finansnetto 10 879 6 062 4 826 3 159 1 254 299 239 716 324 225
Årets resultat 6 852 4 694 4 828 1 594 682 264 219 396 189 126
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 352 2 010 2 079 1 654 1 400 1 488 1 542 1 613 1 606 1 688
Omsättningstillgångar 22 687 18 036 13 632 8 501 4 791 3 313 2 717 1 910 1 214 1 058
Tillgångar 25 039 20 046 15 710 10 155 6 191 4 801 4 259 3 523 2 821 2 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 758 11 306 7 612 3 284 1 890 1 407 1 143 1 024 678 539
Obeskattade reserver 104 62 67 1 479 603 280 344 408 245 186
Avsättningar (tkr) 690 570 450 330 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 040 1 650 1 650 1 320 1 650 1 528 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 447 6 458 5 932 3 742 2 048 1 585 2 771 2 091 1 898 2 021
Skulder och eget kapital 25 039 20 046 15 710 10 155 6 191 4 801 4 259 3 523 2 821 2 746
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 388 300 254 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 813 5 846 4 567 2 752 2 144 1 343 206 67 150 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 497 1 821 1 563 1 242 699 428 185 121 133 77
Utdelning till aktieägare 0 1 500 1 000 500 200 200 0 100 50 50
Omsättning 79 253 56 879 43 647 26 454 17 441 12 146 8 007 6 100 4 840 3 376
Nyckeltal
Antal anställda 18 16 13 9 7 5 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 397 3 552 3 336 2 905 2 453 2 406 3 973 3 033 2 420 1 688
Personalkostnader per anställd (tkr) 526 488 487 454 412 359 393 250 275 170
Rörelseresultat, EBITDA 11 244 6 347 5 076 3 349 1 458 532 473 960 556 448
Nettoomsättningförändring 39,26% 31,07% 65,87% 52,24% 42,72% 51,44% 30,98% 25,36% 43,38% -%
Du Pont-modellen 43,79% 30,63% 31,20% 31,79% 21,60% 8,21% 7,87% 23,25% 15,63% 12,38%
Vinstmarginal 13,85% 10,80% 11,30% 12,35% 7,79% 3,27% 4,22% 13,50% 9,11% 10,07%
Bruttovinstmarginal 37,67% 37,60% 40,62% 40,04% 37,16% 35,69% 37,58% 39,22% 40,94% 39,64%
Rörelsekapital/omsättning 17,99% 20,37% 17,76% 18,20% 15,97% 14,36% -0,68% -2,98% -14,14% -28,53%
Soliditet 59,26% 56,64% 48,79% 43,07% 37,71% 33,60% 32,79% 37,40% 30,29% 24,51%
Kassalikviditet 139,98% 146,35% 141,74% 134,18% 139,94% 122,90% 43,59% 50,22% 38,25% 24,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...