Visa allt om Talavid Konsult AB
Visa allt om Talavid Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 294 147 51 215 226 164 129 123 13 63
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 53 121 26 188 185 134 98 96 -44 10
Resultat efter finansnetto 53 121 26 188 185 133 98 96 -46 9
Årets resultat 5 8 0 0 0 1 63 96 -46 9
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 9 163
Omsättningstillgångar 202 181 153 221 194 200 272 268 145 114
Tillgångar 202 181 153 221 194 200 272 268 154 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 149 141 140 140 140 199 236 140 182
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 32 12 81 54 60 73 33 14 95
Skulder och eget kapital 202 181 153 221 194 200 272 268 154 276
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 60 100 0 0
Omsättning 294 147 51 215 226 164 129 123 13 63
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 294 - - - - - - - 13 63
Personalkostnader per anställd (tkr) 111 - - - - - - - 1 5
Rörelseresultat, EBITDA 53 121 26 188 185 134 98 96 -39 18
Nettoomsättningförändring 100,00% 188,24% -76,28% -4,87% 37,80% 27,13% 4,88% 846,15% -79,37% -%
Du Pont-modellen 26,24% 66,85% 16,99% 85,07% 95,36% 67,00% 36,03% 35,82% -27,92% 3,62%
Vinstmarginal 18,03% 82,31% 50,98% 87,44% 81,86% 81,71% 75,97% 78,05% -330,77% 15,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,38% 101,36% 276,47% 65,12% 61,95% 85,37% 154,26% 191,06% 1 007,69% 30,16%
Soliditet 76,24% 82,32% 92,16% 63,35% 72,16% 70,00% 73,16% 88,06% 90,91% 65,94%
Kassalikviditet 420,83% 565,62% 1 275,00% 272,84% 359,26% 333,33% 372,60% 812,12% 1 035,71% 120,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...