Visa allt om Magnus Åhman IT-konsult AB
Visa allt om Magnus Åhman IT-konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 438 1 085 1 157 942 5 0 0 316 1 052 1 327
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 19 257 469 446 -184 -201 -64 -190 65 294
Resultat efter finansnetto 19 257 470 445 -189 -208 -64 -189 70 302
Årets resultat 15 199 383 445 -189 -208 -64 -143 48 217
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 9 20 36 59 35
Omsättningstillgångar 160 584 543 278 26 21 15 17 408 758
Tillgångar 160 584 543 278 26 29 35 53 468 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 335 386 3 -442 -254 -46 19 161 439
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 45 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 248 157 275 469 283 81 35 261 312
Skulder och eget kapital 160 584 543 278 26 29 35 53 468 794
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 207 400 463
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 144 359 280 130 5 5 0 5 12 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 85 160 122 74 33 38 1 112 212 221
Utdelning till aktieägare 30 200 150 0 0 0 0 0 0 325
Omsättning 438 1 085 1 157 942 5 0 0 316 1 052 1 327
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 438 1 085 1 157 942 5 - - 316 1 052 1 327
Personalkostnader per anställd (tkr) 266 561 420 208 39 44 14 340 645 712
Rörelseresultat, EBITDA 19 257 469 446 -176 -189 -48 -167 83 306
Nettoomsättningförändring -59,63% -6,22% 22,82% 18 740,00% -% -% -100,00% -69,96% -20,72% -%
Du Pont-modellen 11,87% 44,01% 86,56% 160,43% -707,69% -% -% -356,60% 14,96% 38,41%
Vinstmarginal 4,34% 23,69% 40,62% 47,35% -3 680,00% -% -% -59,81% 6,65% 22,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,25% 30,97% 33,36% 0,32% -8 860,00% -% -% -5,70% 13,97% 33,61%
Soliditet 94,38% 57,36% 71,09% 1,08% -1 700,00% -875,86% -131,43% 35,85% 41,32% 59,19%
Kassalikviditet 1 600,00% 235,48% 345,86% 101,09% 5,54% 7,42% 18,52% 48,57% 156,32% 242,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...