Visa allt om Fastighetsmäklare Hedvall & Moselius AB
Visa allt om Fastighetsmäklare Hedvall & Moselius AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 785 1 568 1 884 154 611 10 995 15 240 14 406 14 597 13 411
Övrig omsättning - - - - - 130 42 30 - -
Rörelseresultat (EBIT) 371 99 -316 -88 496 2 006 953 289 1 644 1 780
Resultat efter finansnetto 391 155 -208 53 539 5 104 954 453 1 788 1 861
Årets resultat 449 97 -446 33 374 4 789 3 466 240 914 948
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 840 1 046 1 005 730 691 747 980 1 113 936 820
Omsättningstillgångar 1 858 2 093 2 492 2 457 4 883 7 986 9 046 14 523 8 903 9 532
Tillgångar 2 698 3 139 3 497 3 187 5 574 8 733 10 027 15 636 9 839 10 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 062 614 517 235 552 4 978 5 889 3 397 3 157 3 493
Obeskattade reserver 0 189 154 11 0 0 0 3 784 3 809 3 455
Avsättningar (tkr) 840 840 840 0 0 0 840 840 640 400
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kortfristiga skulder 795 1 496 1 986 2 941 5 022 3 755 3 296 7 615 2 233 3 003
Skulder och eget kapital 2 698 3 139 3 497 3 187 5 574 8 733 10 027 15 636 9 839 10 351
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 1 024 1 021 961 932 920
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 900 878 856 131 5 519 3 127 4 238 3 421 2 724 2 849
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 398 416 422 81 540 1 478 2 261 1 973 1 847 2 405
Utdelning till aktieägare 0 0 0 112 350 4 800 5 700 700 0 1 250
Omsättning 1 785 1 568 1 884 154 611 11 125 15 282 14 436 14 597 13 411
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 0 8 12 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 893 784 942 154 - 1 374 1 270 1 310 1 327 1 341
Personalkostnader per anställd (tkr) 661 699 1 073 217 - 721 646 610 538 623
Rörelseresultat, EBITDA 371 99 -316 -88 496 2 006 1 120 447 1 806 1 952
Nettoomsättningförändring 13,84% -16,77% 1 123,38% -74,80% -94,44% -27,85% 5,79% -1,31% 8,84% -%
Du Pont-modellen 14,49% 4,91% -5,92% 1,66% 10,80% 59,50% 9,74% 3,00% 18,45% 18,08%
Vinstmarginal 21,90% 9,82% -10,99% 34,42% 98,53% 47,26% 6,41% 3,26% 12,43% 13,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,55% 38,07% 26,86% -314,29% -22,75% 38,48% 37,73% 47,95% 45,69% 48,68%
Soliditet 39,36% 24,26% 18,22% 7,63% 9,90% 57,00% 58,73% 39,15% 59,96% 57,78%
Kassalikviditet 233,71% 139,91% 125,48% 83,54% 97,23% 212,68% 274,45% 190,72% 398,70% 317,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...