Visa allt om Ronny & Annika Livs AB
Visa allt om Ronny & Annika Livs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 55 630 54 911 55 425 54 258 50 706 60 027 60 842 60 280 57 084 51 157
Övrig omsättning 109 2 94 97 3 256 149 55 126 21
Rörelseresultat (EBIT) 1 682 1 679 1 005 1 271 528 1 422 -353 616 784 274
Resultat efter finansnetto 1 658 1 639 959 1 203 492 1 403 -384 526 656 126
Årets resultat 989 767 497 545 492 1 403 -384 526 656 126
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 906 2 627 2 860 3 089 3 374 1 027 1 334 2 164 2 750 3 365
Omsättningstillgångar 5 180 4 187 3 451 3 923 2 898 4 404 3 819 4 415 3 257 2 402
Tillgångar 7 086 6 814 6 311 7 012 6 272 5 431 5 153 6 578 6 007 5 767
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 741 1 452 1 624 2 127 1 582 2 137 733 1 317 792 136
Obeskattade reserver 1 700 1 400 820 580 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 120 285 465 645 0 589 1 061 1 532 2 004
Kortfristiga skulder 3 645 3 841 3 582 3 840 4 044 3 294 3 830 4 201 3 684 3 628
Skulder och eget kapital 7 086 6 814 6 311 7 012 6 272 5 431 5 153 6 578 6 007 5 767
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 330 300 273 254 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 435 5 113 5 387 4 653 4 591 5 266 5 277 4 744 4 443 4 042
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 764 1 623 1 645 1 581 1 658 1 785 1 772 1 708 1 845 1 674
Utdelning till aktieägare 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 55 739 54 913 55 519 54 355 50 709 60 283 60 991 60 335 57 210 51 178
Nyckeltal
Antal anställda 18 18 18 17 17 22 22 18 18 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 091 3 051 3 079 3 192 2 983 2 729 2 766 3 349 3 171 2 692
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 374 391 367 368 336 334 374 363 312
Rörelseresultat, EBITDA 2 443 2 404 1 648 1 870 915 2 004 477 1 462 1 659 1 164
Nettoomsättningförändring 1,31% -0,93% 2,15% 7,01% -15,53% -1,34% 0,93% 5,60% 11,59% -%
Du Pont-modellen 23,75% 24,66% 15,96% 18,15% 8,47% 26,29% -6,17% 9,76% 13,28% 5,31%
Vinstmarginal 3,03% 3,06% 1,82% 2,35% 1,05% 2,38% -0,52% 1,07% 1,40% 0,60%
Bruttovinstmarginal 20,31% 20,86% 18,94% 19,65% 19,05% 19,63% 17,76% 17,98% 17,81% 17,38%
Rörelsekapital/omsättning 2,76% 0,63% -0,24% 0,15% -2,26% 1,85% -0,02% 0,36% -0,75% -2,40%
Soliditet 43,28% 37,33% 35,31% 36,43% 25,22% 39,35% 14,22% 20,02% 13,18% 2,36%
Kassalikviditet 96,24% 63,92% 57,40% 60,62% 34,62% 91,96% 58,09% 68,91% 51,47% 27,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...