Visa allt om Fastighets AB Skeppsdockan i Malmö
Visa allt om Fastighets AB Skeppsdockan i Malmö

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 59 158 1 237 -149 -126 -24 -81 -11 81 4 391
Årets resultat 1 1 1 231 -110 -93 -18 -59 -8 58 4 372
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 533 20 174 19 477 18 813 25 098 37 366 21 440 10 174 7 900 5 389
Omsättningstillgångar 1 682 1 855 4 884 6 694 50 243 0 0 0 0
Tillgångar 6 215 22 029 24 361 25 507 25 148 37 609 21 440 10 174 7 900 5 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 600 1 599 1 598 386 386 385 384 382 382 5 063
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 17 512 17 733 24 762 37 224 21 056 9 792 7 518 326
Kortfristiga skulder 4 616 20 430 5 251 7 388 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 6 215 22 029 24 361 25 507 25 148 37 609 21 440 10 174 7 900 5 389
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 680
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 25,74% 7,26% 6,56% 1,51% 1,53% 1,02% 1,79% 3,75% 4,84% 93,95%
Kassalikviditet 36,44% 9,08% 93,01% 90,61% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...