Visa allt om Euroswede Forsbäck Aktiebolag
Visa allt om Euroswede Forsbäck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 699 4 682 5 927 6 323 4 611 3 829 2 297 7 000 3 272 2 394
Övrig omsättning 408 143 - 33 45 252 201 - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 197 207 465 336 734 305 -308 996 383 105
Resultat efter finansnetto 39 -16 198 40 416 116 -393 997 379 97
Årets resultat 28 1 194 51 215 48 -5 529 202 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 909 4 098 4 255 4 458 4 695 4 681 2 332 459 26 35
Omsättningstillgångar 1 024 592 598 883 1 012 1 074 1 204 1 374 1 100 525
Tillgångar 4 932 4 690 4 853 5 341 5 707 5 756 3 536 1 833 1 126 560
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 214 386 686 891 968 753 705 870 430 228
Obeskattade reserver 115 115 135 189 224 104 62 455 204 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 260 3 149 3 199 3 849 3 449 3 698 1 653 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 344 1 040 833 412 1 066 1 200 1 116 508 493 221
Skulder och eget kapital 4 932 4 690 4 853 5 341 5 707 5 756 3 536 1 833 1 126 560
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 4 262 370 163 107
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 424 292 181 186 58 109 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 141 83 55 40 27 39 73 113 54 27
Utdelning till aktieägare 0 0 300 400 128 0 0 160 89 0
Omsättning 8 107 4 825 5 927 6 356 4 656 4 081 2 498 7 000 3 272 2 395
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 699 4 682 5 927 6 323 4 611 3 829 2 297 7 000 3 272 2 394
Personalkostnader per anställd (tkr) 573 298 237 213 85 158 336 483 219 139
Rörelseresultat, EBITDA 387 397 668 573 927 433 -217 1 004 392 113
Nettoomsättningförändring 64,44% -21,01% -6,26% 37,13% 20,42% 66,70% -67,19% 113,94% 36,68% -%
Du Pont-modellen 4,01% 4,52% 9,58% 6,29% 12,88% 5,30% -8,71% 54,61% 34,37% 18,93%
Vinstmarginal 2,57% 4,53% 7,85% 5,31% 15,94% 7,97% -13,41% 14,30% 11,83% 4,43%
Bruttovinstmarginal 24,34% 41,93% 45,50% 40,79% 51,38% 43,90% 44,45% 37,27% 39,36% 32,79%
Rörelsekapital/omsättning -4,16% -9,57% -3,96% 7,45% -1,17% -3,29% 3,83% 12,37% 18,55% 12,70%
Soliditet 6,16% 10,14% 16,31% 19,29% 19,85% 14,41% 21,23% 65,34% 51,23% 54,99%
Kassalikviditet 65,85% 47,88% 27,49% 125,97% 75,70% 62,83% 69,89% 243,50% 191,08% 153,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...