Visa allt om Power Lake Aktiebolag
Visa allt om Power Lake Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 45 53 85 141 348 705 765 347 450 773
Övrig omsättning 31 - 5 - - 81 76 64 48 12
Rörelseresultat (EBIT) -8 -9 -62 -51 -113 52 -46 -92 -84 29
Resultat efter finansnetto -8 -9 -62 -56 -120 51 -45 -96 -91 27
Årets resultat -8 -9 -62 -56 -120 51 -45 -96 -91 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 10 16 18 11 13 25 38
Omsättningstillgångar 58 86 114 584 488 583 427 1 075 345 408
Tillgångar 58 86 114 593 504 601 438 1 087 370 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 45 54 151 106 101 50 55 59 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 12 84 149
Kortfristiga skulder 21 41 60 442 397 500 387 1 020 227 196
Skulder och eget kapital 58 86 114 593 504 601 438 1 087 370 445
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 225 300 375 308 158 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 44 175 9 18 15 27 15 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 5 18 24 128 156 149 105 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 53 90 141 348 786 841 411 498 785
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 45 53 85 141 348 353 383 174 225 387
Personalkostnader per anställd (tkr) 4 - 57 202 269 237 284 258 149 207
Rörelseresultat, EBITDA -8 -9 -59 -45 -107 59 -39 -74 -67 45
Nettoomsättningförändring -15,09% -37,65% -39,72% -59,48% -50,64% -7,84% 120,46% -22,89% -41,79% -%
Du Pont-modellen -13,79% -10,47% -54,39% -8,60% -22,42% 8,65% -10,27% -8,37% -22,70% 6,52%
Vinstmarginal -17,78% -16,98% -72,94% -36,17% -32,47% 7,38% -5,88% -26,22% -18,67% 3,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 82,22% 84,91% 63,53% 100,71% 26,15% 11,77% 5,23% 15,85% 26,22% 27,43%
Soliditet 63,79% 52,33% 47,37% 25,46% 21,03% 16,81% 11,42% 5,06% 15,95% 22,47%
Kassalikviditet 109,52% 124,39% 148,33% 43,44% 68,77% 71,40% 85,79% 47,75% 70,04% 144,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...