Visa allt om Avslut 183 Arm AB
Visa allt om Avslut 183 Arm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -9 -31 -30 -30 -41 -25 -19 -9 -6
Resultat efter finansnetto 14 121 200 36 -133 56 89 -141 4 248 -5
Årets resultat 8 93 198 36 -133 56 89 -167 4 201 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 834 3 064 3 144 3 243 3 337 3 519 3 584 2 405 1 050 489
Omsättningstillgångar 31 95 226 78 91 175 173 1 412 3 363 99
Tillgångar 2 865 3 159 3 370 3 322 3 429 3 693 3 757 3 817 4 413 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 860 3 152 3 359 3 312 3 419 3 680 3 751 3 782 4 357 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 6 10 10 10 13 6 35 56 432
Skulder och eget kapital 2 865 3 159 3 370 3 322 3 429 3 693 3 757 3 817 4 413 588
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 300 300 150 143 129 127 120 408 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -9 -31 -30 -30 -41 -25 -19 -9 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,83% 99,78% 99,67% 99,70% 99,71% 99,65% 99,84% 99,08% 98,73% 26,70%
Kassalikviditet 620,00% 1 583,33% 2 260,00% 780,00% 910,00% 1 346,15% 2 883,33% 4 034,29% 6 005,36% 22,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...