Visa allt om Idevia AB
Visa allt om Idevia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 267 210 171 388 723 1 375 1 225 1 292 1 473 1 519
Övrig omsättning 4 2 1 514 4 085 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 19 -31 -140 432 3 109 -253 187 202 404 448
Resultat efter finansnetto 629 -114 -79 723 2 820 -408 36 -312 -78 159
Årets resultat 779 36 156 643 1 863 -409 36 -312 39 85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 972 14 875 13 580 10 888 10 361 13 086 13 156 13 164 12 936 13 056
Omsättningstillgångar 406 91 124 259 1 211 676 661 538 647 809
Tillgångar 15 379 14 966 13 703 11 147 11 572 13 762 13 817 13 702 13 583 13 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 642 2 863 2 827 2 672 2 029 167 275 239 352 402
Obeskattade reserver 45 195 345 580 535 0 0 0 0 133
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 497 11 610 10 253 7 652 7 992 13 286 13 195 13 050 12 748 12 721
Kortfristiga skulder 195 298 278 243 1 015 310 346 413 484 609
Skulder och eget kapital 15 379 14 966 13 703 11 147 11 572 13 762 13 817 13 702 13 583 13 864
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 271 212 172 902 4 808 1 375 1 225 1 292 1 473 1 519
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 80 30 -79 493 3 180 -112 331 350 548 594
Nettoomsättningförändring 27,14% 22,81% -55,93% -46,33% -47,42% 12,24% -5,19% -12,29% -3,03% -%
Du Pont-modellen 5,03% 0,61% 0,97% 8,82% 27,76% -1,14% 2,03% 2,31% 3,03% 3,27%
Vinstmarginal 289,51% 43,33% 77,78% 253,35% 444,26% -11,42% 22,86% 24,46% 27,97% 29,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 79,03% -98,57% -90,06% 4,12% 27,11% 26,62% 25,71% 9,67% 11,07% 13,17%
Soliditet 23,91% 20,15% 22,59% 27,81% 20,94% 1,21% 1,99% 1,74% 2,59% 3,59%
Kassalikviditet 208,21% 30,54% 44,60% 106,58% 119,31% 211,61% 185,26% 124,21% 126,45% 127,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...