Visa allt om B Kullbergs Fiskexport AB
Visa allt om B Kullbergs Fiskexport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 353 273 484 347 9 176 11 181 12 802 11 518 13 331 16 577
Övrig omsättning 6 - - 38 230 326 - 30 - -
Rörelseresultat (EBIT) 192 102 326 305 1 130 918 306 211 2 014 299
Resultat efter finansnetto 275 6 587 565 225 1 035 770 191 51 1 810 132
Årets resultat 285 6 546 745 228 778 642 64 4 1 014 79
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 036 10 491 4 076 3 109 2 683 2 790 3 227 3 349 2 421 2 940
Omsättningstillgångar 1 137 1 570 3 028 3 824 5 836 5 232 4 298 5 230 5 689 4 835
Tillgångar 11 173 12 061 7 104 6 933 8 519 8 022 7 525 8 579 8 110 7 775
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 407 9 996 4 450 3 705 3 877 3 099 2 457 2 513 2 509 1 495
Obeskattade reserver 935 1 025 1 001 1 312 1 383 1 416 1 525 1 430 1 399 1 032
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 504 749 994 1 239 1 484 1 729 1 974 2 292 2 339 2 727
Kortfristiga skulder 327 291 659 677 1 775 1 778 1 569 2 346 1 864 2 521
Skulder och eget kapital 11 173 12 061 7 104 6 933 8 519 8 022 7 525 8 579 8 110 7 775
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 384 324 350 312
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 1 394 1 558 1 367 1 207 801 1 111
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 721 699 753 675 589 654
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 0 0 0 0 120 0 0
Omsättning 359 273 484 385 9 406 11 507 12 802 11 548 13 331 16 577
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 7 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 311 1 597 1 829 1 645 2 222 2 763
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 307 323 360 323 294 320
Rörelseresultat, EBITDA 272 182 406 385 1 343 1 355 828 655 2 553 834
Nettoomsättningförändring 29,30% -43,60% 39,48% -96,22% -17,93% -12,66% 11,15% -13,60% -19,58% -%
Du Pont-modellen 2,77% 55,00% 8,88% 4,46% 13,53% 11,48% 4,07% 2,53% 25,09% 4,30%
Vinstmarginal 87,54% 2 429,67% 130,37% 89,05% 12,57% 8,24% 2,39% 1,88% 15,27% 2,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,18% 40,67% 39,89% 37,91% 45,35% 25,48%
Rörelsekapital/omsättning 229,46% 468,50% 489,46% 906,92% 44,26% 30,89% 21,32% 25,04% 28,69% 13,96%
Soliditet 90,72% 89,51% 73,63% 68,20% 57,47% 51,64% 47,59% 41,58% 43,36% 28,79%
Kassalikviditet 347,71% 539,52% 459,48% 564,84% 269,75% 245,39% 196,37% 178,47% 240,13% 150,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...