Visa allt om Salong Larsson & Lange, Tullgatan Aktiebolag
Visa allt om Salong Larsson & Lange, Tullgatan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 752 6 346 5 940 6 077 5 932 8 084 8 382 8 693 8 603 8 256
Övrig omsättning 5 19 50 497 585 105 248 213 - -
Rörelseresultat (EBIT) 676 182 -258 316 -188 -521 -806 51 82 91
Resultat efter finansnetto 671 157 -286 273 -231 -553 -834 13 54 75
Årets resultat 1 33 1 1 1 1 -66 2 19 73
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 513 606 770 963 982 464 548 551 702 864
Omsättningstillgångar 837 3 303 3 341 984 1 799 1 572 1 673 1 632 1 381 1 282
Tillgångar 1 349 3 908 4 111 1 947 2 780 2 036 2 220 2 183 2 082 2 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 157 125 123 122 122 120 187 184 165
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 5 97 293 483 459 351 384 278
Kortfristiga skulder 1 191 3 746 3 981 1 727 2 365 1 431 1 640 1 646 1 514 1 702
Skulder och eget kapital 1 349 3 908 4 111 1 947 2 780 2 036 2 220 2 183 2 082 2 146
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 391 363 344 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 995 2 653 2 763 2 606 2 728 3 451 3 545 3 389 3 115 3 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 057 897 949 858 823 1 479 1 530 1 383 1 280 1 297
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 757 6 365 5 990 6 574 6 517 8 189 8 630 8 906 8 603 8 256
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 7 7 8 8 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 969 907 849 868 847 1 011 1 048 966 956 826
Personalkostnader per anställd (tkr) 516 526 546 510 511 658 673 165 547 488
Rörelseresultat, EBITDA 769 315 -71 490 -26 -364 -645 5 235 307 346
Nettoomsättningförändring 22,16% 6,84% -2,25% 2,44% -26,62% -3,56% -3,58% 1,05% 4,20% -%
Du Pont-modellen 50,19% 4,71% -6,25% 16,28% -6,73% -25,59% -36,26% 2,38% 3,99% 4,61%
Vinstmarginal 8,73% 2,90% -4,33% 5,22% -3,15% -6,44% -9,60% 0,60% 0,96% 1,20%
Bruttovinstmarginal 84,17% 84,45% 85,35% 83,74% 79,43% 78,61% 76,52% 76,85% 76,94% 78,94%
Rörelsekapital/omsättning -4,57% -6,98% -10,77% -12,23% -9,54% 1,74% 0,39% -0,16% -1,55% -5,09%
Soliditet 11,71% 4,02% 3,04% 6,32% 4,39% 5,99% 5,41% 8,57% 8,84% 7,69%
Kassalikviditet 31,65% 78,00% 74,73% 31,96% 56,36% 67,44% 66,65% 58,20% 48,41% 40,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...