Visa allt om Henriksson Verksamhetsutveckling AB
Visa allt om Henriksson Verksamhetsutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 885 1 079 986 1 129 1 226 1 045 1 156 968 1 201 130
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 157 327 -9 104 289 184 320 263 914 52
Resultat efter finansnetto 156 326 -7 112 294 184 328 292 921 51
Årets resultat 132 234 115 75 156 92 174 139 510 51
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7
Omsättningstillgångar 894 943 772 1 067 1 203 1 150 1 056 1 408 1 275 180
Tillgångar 894 943 772 1 067 1 203 1 150 1 057 1 411 1 279 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 402 389 275 279 330 299 327 588 611 101
Obeskattade reserver 351 370 353 516 516 441 391 306 223 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 141 183 144 271 357 410 340 517 445 85
Skulder och eget kapital 894 943 772 1 067 1 203 1 150 1 057 1 411 1 279 187
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 301 - 497 0 370 170 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 347 0 436 0 429 1 0 - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 151 122 176 192 170 150 102 - - -
Utdelning till aktieägare 120 120 120 120 125 125 120 435 60 0
Omsättning 885 1 079 986 1 129 1 226 1 045 1 156 968 1 201 130
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 885 1 079 986 1 129 1 226 1 045 1 156 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 525 455 659 741 661 561 316 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 157 327 -9 104 289 185 321 264 917 65
Nettoomsättningförändring -17,98% 9,43% -12,67% -7,91% 17,32% -9,60% 19,42% -19,40% 823,85% -%
Du Pont-modellen 17,56% 34,89% -0,65% 10,50% 24,69% 16,35% 31,13% 21,47% 72,24% 27,81%
Vinstmarginal 17,74% 30,49% -0,51% 9,92% 24,23% 17,99% 28,46% 31,30% 76,94% 40,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 85,08% 70,44% 63,69% 70,50% 69,00% 70,81% 61,94% 92,05% 69,11% 73,08%
Soliditet 75,59% 71,86% 71,29% 61,79% 59,04% 54,26% 58,20% 57,29% 60,33% 54,01%
Kassalikviditet 634,04% 515,30% 536,11% 393,73% 336,97% 280,49% 310,59% 272,34% 286,52% 211,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...