Visa allt om LR Revision Falkenberg AB
Visa allt om LR Revision Falkenberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 251 7 532 7 359 7 039 6 548 6 031 5 967 5 646 5 341 4 140
Övrig omsättning - 119 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 492 2 160 2 810 2 226 2 178 1 753 2 147 1 885 1 759 1 147
Resultat efter finansnetto 2 581 2 276 2 922 2 378 2 236 1 904 2 604 1 612 1 742 1 235
Årets resultat 1 495 1 308 2 078 1 140 1 096 1 340 1 065 440 860 374
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 51 51 51 51 51 53 58 65 55
Omsättningstillgångar 6 193 5 772 6 970 4 890 6 483 5 635 5 678 3 899 4 522 4 417
Tillgångar 6 280 5 823 7 021 4 940 6 534 5 686 5 732 3 957 4 587 4 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 665 1 470 2 961 2 383 2 243 2 147 1 808 1 243 2 304 1 943
Obeskattade reserver 2 420 1 770 1 190 1 250 730 330 538 752 731 966
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 195 2 583 2 870 1 307 3 561 3 209 3 386 1 963 1 552 1 563
Skulder och eget kapital 6 280 5 823 7 021 4 940 6 534 5 686 5 732 3 957 4 587 4 472
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 497 420 384 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 372 2 828 2 204 2 401 2 075 1 577 1 462 1 386 1 179 883
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 912 1 058 875 881 800 813 660 716 598 473
Utdelning till aktieägare 0 1 300 2 800 1 500 1 000 1 000 1 000 500 1 500 500
Omsättning 7 251 7 651 7 359 7 039 6 548 6 031 5 967 5 646 5 341 4 140
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 450 1 255 1 227 1 173 1 091 1 005 995 941 890 828
Personalkostnader per anställd (tkr) 667 657 533 560 508 486 423 429 371 359
Rörelseresultat, EBITDA 2 492 2 160 2 810 2 226 2 178 1 755 2 152 1 892 1 795 1 173
Nettoomsättningförändring -3,73% 2,35% 4,55% 7,50% 8,57% 1,07% 5,69% 5,71% 29,01% -%
Du Pont-modellen 41,40% 40,13% 41,69% 48,26% 34,86% 33,56% 45,53% 50,64% 40,99% 27,73%
Vinstmarginal 35,86% 31,03% 39,77% 33,87% 34,79% 31,64% 43,74% 35,49% 35,20% 29,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,14% 42,34% 55,71% 50,90% 44,62% 40,23% 38,41% 34,29% 55,61% 68,94%
Soliditet 56,57% 48,95% 55,39% 66,89% 42,56% 42,04% 38,46% 45,10% 61,70% 59,00%
Kassalikviditet 282,14% 223,46% 242,86% 374,14% 182,06% 175,60% 167,69% 198,62% 291,37% 282,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...