Visa allt om Fiolästen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 * 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning - 72 78 46 27 102 119 159 62 129
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 17 28 10 -22 -29 -13 59 -17 56
Resultat efter finansnetto - 16 27 8 -24 -32 -15 52 -23 51
Årets resultat - 16 27 8 -24 -32 -15 38 -21 37
Balansräkningar (tkr)
2015-08 * 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 205 184 184 189 194 244 300 305 298
Omsättningstillgångar - 87 83 51 59 97 67 115 63 60
Tillgångar - 292 267 235 248 291 312 415 368 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 242 226 195 191 215 247 262 225 246
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 50 41 37 54 73 61 127 142 104
Kortfristiga skulder - 0 0 4 4 4 4 26 1 7
Skulder och eget kapital - 292 267 235 248 291 312 415 368 358
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 72 78 46 27 102 119 159 62 129
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 72 78 46 27 102 119 159 62 129
Personalkostnader per anställd (tkr) - 2 10 3 2 8 8 28 6 12
Rörelseresultat, EBITDA - 17 28 15 -17 21 42 64 -11 60
Nettoomsättningförändring -% -7,69% 69,57% 70,37% -73,53% -14,29% -25,16% 156,45% -51,94% -%
Du Pont-modellen -% 5,82% 10,49% 4,26% -8,87% -9,97% -3,53% 14,22% -4,35% 15,64%
Vinstmarginal -% 23,61% 35,90% 21,74% -81,48% -28,43% -9,24% 37,11% -25,81% 43,41%
Bruttovinstmarginal -% 90,28% 94,87% 97,83% 81,48% 96,08% 95,80% 97,48% 83,87% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 120,83% 106,41% 102,17% 203,70% 91,18% 52,94% 55,97% 100,00% 41,09%
Soliditet -% 82,88% 84,64% 82,98% 77,02% 73,88% 79,17% 63,13% 61,14% 69,12%
Kassalikviditet -% -% -% 1 275,00% 1 475,00% 2 425,00% 1 675,00% 442,31% 6 300,00% 857,14%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-08: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...