Visa allt om GS affärspartner AB
Visa allt om GS affärspartner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2000-08
Nettoomsättning 20
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -88
Resultat efter finansnetto 18
Årets resultat 8
Balansräkningar (tkr)
2000-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 246
Omsättningstillgångar 386
Tillgångar 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143
Obeskattade reserver 17
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 349
Kortfristiga skulder 126
Skulder och eget kapital 633
Löner & utdelning (tkr)
2000-08
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 11
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 20
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 20
Personalkostnader per anställd (tkr) 15
Rörelseresultat, EBITDA -84
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 6,95%
Vinstmarginal 220,00%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 300,00%
Soliditet 24,52%
Kassalikviditet 306,35%

Laddar verksamhet ...