Visa allt om Grabbing Hands AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 1 - - - - - - - 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -6 -1 0 0 -3 -2 -6 11 -9
Resultat efter finansnetto 5 436 5 772 3 794 68 -24 -37 1 998 860 617 398
Årets resultat 5 431 5 792 3 690 73 1 0 2 000 860 600 380
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 025 1 269 1 477 846 175 175 175 175 177 181
Omsättningstillgångar 8 553 6 476 5 934 366 872 2 065 1 978 832 949 1 012
Tillgångar 9 578 7 745 7 411 1 212 1 047 2 240 2 153 1 007 1 126 1 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 574 7 638 4 246 706 783 952 2 152 1 007 747 762
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Kortfristiga skulder 4 107 3 165 506 264 1 288 1 0 379 380
Skulder och eget kapital 9 578 7 745 7 411 1 212 1 047 2 240 2 153 1 007 1 126 1 193
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 2 400 150 150 170 1 200 800 600 614
Omsättning 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -6 -1 0 0 -3 -2 -4 15 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,96% 98,62% 57,29% 58,25% 74,79% 42,50% 99,95% 100,00% 66,34% 63,87%
Kassalikviditet 213 825,00% 6 052,34% 187,49% 72,33% 330,30% 160,33% 197 800,00% -% 250,40% 266,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...