Visa allt om Grabbing Hands AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 15 - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -1 0 0 -3 -2 -6 11 -9 -12
Resultat efter finansnetto 5 772 3 794 68 -24 -37 1 998 860 617 398 27
Årets resultat 5 792 3 690 73 1 0 2 000 860 600 380 0
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 269 1 477 846 175 175 175 175 177 181 187
Omsättningstillgångar 6 476 5 934 366 872 2 065 1 978 832 949 1 012 -
Tillgångar 7 745 7 411 1 212 1 047 2 240 2 153 1 007 1 126 1 193 1 028
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 638 4 246 706 783 952 2 152 1 007 747 762 762
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52
Kortfristiga skulder 107 3 165 506 264 1 288 1 0 379 380 30
Skulder och eget kapital 7 745 7 411 1 212 1 047 2 240 2 153 1 007 1 126 1 193 1 028
Löner & utdelning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04
2008-04
2007-04 2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 2 400 150 150 170 1 200 800 600 614 380
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -1 0 0 -3 -2 -4 15 -9 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,62% 57,29% 58,25% 74,79% 42,50% 99,95% 100,00% 66,34% 63,87% 87,08%
Kassalikviditet 6 052,34% 187,49% 72,33% 330,30% 160,33% 197 800,00% -% 250,40% 266,32% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...