Visa allt om Grabbing Hands AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 1 - - - - - - - 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -6 -1 0 0 -3 -2 -6 11 -9
Resultat efter finansnetto 5 436 5 772 3 794 68 -24 -37 1 998 860 617 398
Årets resultat 5 431 5 792 3 690 73 1 0 2 000 860 600 380
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 025 1 269 1 477 846 175 175 175 175 177 181
Omsättningstillgångar 8 553 6 476 5 934 366 872 2 065 1 978 832 949 1 012
Tillgångar 9 578 7 745 7 411 1 212 1 047 2 240 2 153 1 007 1 126 1 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 574 7 638 4 246 706 783 952 2 152 1 007 747 762
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Kortfristiga skulder 4 107 3 165 506 264 1 288 1 0 379 380
Skulder och eget kapital 9 578 7 745 7 411 1 212 1 047 2 240 2 153 1 007 1 126 1 193
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 2 400 150 150 170 1 200 800 600 614
Omsättning 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -6 -1 0 0 -3 -2 -4 15 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,96% 98,62% 57,29% 58,25% 74,79% 42,50% 99,95% 100,00% 66,34% 63,87%
Kassalikviditet 213 825,00% 6 052,34% 187,49% 72,33% 330,30% 160,33% 197 800,00% -% 250,40% 266,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...