Visa allt om Audiotype AB
Visa allt om Audiotype AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 * 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 - 6 0 80 306
Övrig omsättning - - - - - - 3 - - 49
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -1 -1 - 9 -76 -6 73
Resultat efter finansnetto -1 -1 -1 -1 -2 - 0 -93 -11 58
Årets resultat -1 -1 -1 -1 -2 - 0 -93 -11 58
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 * 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 90 120 187
Omsättningstillgångar 6 7 7 8 9 11 25 0 100 174
Tillgångar 6 7 7 8 9 11 25 90 220 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -39 -38 -37 -37 -36 -34 -38 -38 55 133
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 45 45 45 45 45 63 128 165 229
Skulder och eget kapital 6 7 7 8 9 11 25 90 220 362
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 12 27 27
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 - 9 0 80 355
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -1 -1 - 9 -46 24 128
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 36,00% -% -2,73% 20,44%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 150,00% -% -7,50% 24,18%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% -% 73,75% 99,02%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -633,33% -% -81,25% -17,97%
Soliditet -650,00% -542,86% -528,57% -462,50% -400,00% -309,09% -152,00% -42,22% 25,00% 36,74%
Kassalikviditet 13,33% 15,56% 15,56% 17,78% 20,00% 24,44% 39,68% 0,00% 60,61% 75,98%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-04: Resultaträkning saknas
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...