Visa allt om LR Revision & Redovisning Häggvik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -18 -23 -20 -9 -8 -8 -8 -10 -11
Resultat efter finansnetto 2 204 534 435 386 281 436 255 267 283 267
Årets resultat 2 036 505 423 346 683 556 319 361 285 269
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 073 3 705 2 472 3 430 3 296 3 589 3 382 1 936 2 052 1 435
Omsättningstillgångar 2 055 798 1 811 760 703 410 448 1 715 1 538 2 403
Tillgångar 6 127 4 502 4 282 4 189 3 999 3 999 3 830 3 651 3 591 3 837
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 802 3 966 3 660 3 437 3 291 2 808 2 451 2 333 2 171 2 187
Obeskattade reserver 122 22 22 22 0 586 815 920 1 105 1 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 128 478 576 596 496 519 493 293 193 117
Kortfristiga skulder 75 37 23 134 212 86 70 106 121 366
Skulder och eget kapital 6 127 4 502 4 282 4 189 3 999 3 999 3 830 3 651 3 591 3 837
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 200 200 200 200 200 200 200 200 300
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -30 -18 -23 -20 -9 -8 -8 -8 -10 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,25% 88,48% 85,87% 82,44% 82,30% 81,02% 79,68% 82,04% 82,61% 78,91%
Kassalikviditet 2 740,00% 2 156,76% 7 873,91% 567,16% 331,60% 476,74% 640,00% 1 617,92% 1 271,07% 656,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...