Visa allt om LR Revision & Redovisning Häggvik AB
Visa allt om LR Revision & Redovisning Häggvik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 784 -30 -18 -23 -20 -9 -8 -8 -8 -10
Resultat efter finansnetto 2 543 2 204 534 435 386 281 436 255 267 283
Årets resultat 2 099 2 036 505 423 346 683 556 319 361 285
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 501 4 073 3 705 2 472 3 430 3 296 3 589 3 382 1 936 2 052
Omsättningstillgångar 2 813 2 055 798 1 811 760 703 410 448 1 715 1 538
Tillgångar 7 314 6 127 4 502 4 282 4 189 3 999 3 999 3 830 3 651 3 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 401 5 802 3 966 3 660 3 437 3 291 2 808 2 451 2 333 2 171
Obeskattade reserver 389 122 22 22 22 0 586 815 920 1 105
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 158 128 478 576 596 496 519 493 293 193
Kortfristiga skulder 366 75 37 23 134 212 86 70 106 121
Skulder och eget kapital 7 314 6 127 4 502 4 282 4 189 3 999 3 999 3 830 3 651 3 591
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 3 000 1 000 200 200 200 200 200 200 200 200
Omsättning 2 031 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 031 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 372 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 784 -30 -18 -23 -20 -9 -8 -8 -8 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 34,77% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 125,21% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 85,23% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 120,48% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,67% 96,25% 88,48% 85,87% 82,44% 82,30% 81,02% 79,68% 82,04% 82,61%
Kassalikviditet 768,58% 2 740,00% 2 156,76% 7 873,91% 567,16% 331,60% 476,74% 640,00% 1 617,92% 1 271,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...