Visa allt om Vencom Aktiebolag
Visa allt om Vencom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 508 2 541 3 904 3 260 3 358 3 978 3 739 3 351 3 157 4 120
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 880 344 1 603 624 697 125 51 46 84 290
Resultat efter finansnetto 873 1 093 1 565 582 665 68 36 81 48 179
Årets resultat 495 973 906 343 357 35 15 29 21 91
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 54 254 1 205 668 1 175 1 183 1 170 70 613
Omsättningstillgångar 5 370 4 153 4 157 3 643 2 736 3 527 2 285 3 548 2 425 1 887
Tillgångar 5 435 4 207 4 411 4 849 3 404 4 701 3 468 4 718 2 496 2 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 095 1 100 1 027 886 1 043 686 651 636 607 586
Obeskattade reserver 1 083 861 797 405 293 121 102 91 62 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 834 959 527 824 365 841 0 0 188 503
Kortfristiga skulder 2 423 1 287 2 060 2 734 1 703 3 053 2 715 3 991 1 638 1 363
Skulder och eget kapital 5 435 4 207 4 411 4 849 3 404 4 701 3 468 4 718 2 496 2 500
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 600 908 600 895 368 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 211 856 156 0 179 501 458 801 634 639
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 408 296 189 330 291 438 318 307 191 176
Utdelning till aktieägare 900 500 700 500 500 0 0 0 0 0
Omsättning 3 508 2 541 3 904 3 260 3 358 3 978 3 739 3 351 3 157 4 120
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 754 1 271 1 952 1 630 1 679 1 326 1 246 1 117 1 579 1 373
Personalkostnader per anställd (tkr) 812 578 353 659 570 635 393 380 429 280
Rörelseresultat, EBITDA 883 344 1 608 632 705 133 63 57 93 306
Nettoomsättningförändring 38,06% -34,91% 19,75% -2,92% -15,59% 6,39% 11,58% 6,15% -23,37% -%
Du Pont-modellen 16,80% 27,19% 36,34% 12,87% 20,48% 2,66% 2,25% 2,59% 3,57% 11,64%
Vinstmarginal 26,03% 45,02% 41,06% 19,14% 20,76% 3,14% 2,09% 3,64% 2,82% 7,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 84,01% 112,79% 53,71% 27,88% 30,76% 11,92% -11,50% -13,22% 24,93% 12,72%
Soliditet 35,69% 42,11% 37,38% 24,43% 36,98% 16,49% 20,94% 14,87% 26,11% 24,82%
Kassalikviditet 221,63% 322,69% 201,80% 133,25% 160,66% 115,53% 84,16% 88,90% 148,05% 138,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...