Visa allt om Moréns Åkeri AB
Visa allt om Moréns Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 788 3 687 3 405 3 434 3 210 1 894 2 216 2 192 2 411 2 372
Övrig omsättning - - - - - 158 46 265 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 697 403 367 354 304 23 453 526 398 415
Resultat efter finansnetto 685 389 357 333 268 -17 404 442 362 373
Årets resultat 310 419 335 151 152 52 149 206 111 172
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 826 1 625 830 1 202 1 341 1 648 1 897 2 227 1 263 419
Omsättningstillgångar 1 833 1 348 1 527 1 143 1 052 862 980 665 848 831
Tillgångar 3 659 2 973 2 357 2 345 2 393 2 509 2 878 2 892 2 111 1 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 801 1 541 1 222 887 802 650 598 475 269 158
Obeskattade reserver 839 554 704 780 655 595 685 485 330 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 568 520 106 337 607 918 1 278 1 568 1 099 683
Kortfristiga skulder 451 358 324 341 329 347 316 364 413 279
Skulder och eget kapital 3 659 2 973 2 357 2 345 2 393 2 509 2 878 2 892 2 111 1 250
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 160 96 192 176 194
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 861 542 439 342 319 3 18 22 39 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 289 201 167 142 133 86 59 91 85 77
Utdelning till aktieägare 500 50 100 0 0 0 0 26 0 0
Omsättning 4 788 3 687 3 405 3 434 3 210 2 052 2 262 2 457 2 419 2 372
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 596 1 844 1 703 1 717 3 210 1 894 2 216 2 192 2 411 2 372
Personalkostnader per anställd (tkr) 478 503 461 404 747 461 364 511 517 526
Rörelseresultat, EBITDA 1 041 823 755 749 654 369 783 713 535 508
Nettoomsättningförändring 29,86% 8,28% -0,84% 6,98% 69,48% -14,53% 1,09% -9,08% 1,64% -%
Du Pont-modellen 19,05% 13,59% 15,74% 15,31% 12,79% 0,92% 15,95% 18,26% 20,09% 33,20%
Vinstmarginal 14,56% 10,96% 10,90% 10,45% 9,53% 1,21% 20,71% 24,09% 17,59% 17,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,86% 26,85% 35,33% 23,35% 22,52% 27,19% 29,96% 13,73% 18,04% 23,27%
Soliditet 67,11% 66,37% 75,14% 62,34% 53,69% 43,38% 38,32% 28,50% 24,00% 20,13%
Kassalikviditet 405,32% 375,14% 469,75% 333,72% 318,24% 246,97% 308,54% 181,32% 204,12% 296,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...