Visa allt om PAN Trade Aktiebolag
Visa allt om PAN Trade Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 937 23 489 28 961 36 498 51 659 54 838 66 187 64 129 78 828 86 522
Övrig omsättning 1 907 158 149 149 149 188 149 129 113 150
Rörelseresultat (EBIT) 1 824 689 865 1 286 2 154 3 341 3 344 3 136 3 524 3 766
Resultat efter finansnetto 1 824 694 885 1 330 2 205 3 345 3 383 3 607 3 824 3 828
Årets resultat 1 687 1 033 1 146 1 300 1 719 2 247 2 244 2 249 2 363 2 261
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 360 25 670 26 286 25 423 25 877 26 332 11 014 11 095 11 176 11 335
Omsättningstillgångar 3 245 7 089 6 378 7 298 7 185 6 387 20 107 17 229 14 288 13 996
Tillgångar 33 605 32 759 32 665 32 721 33 062 32 719 31 120 28 324 25 464 25 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 176 26 645 25 768 24 772 23 615 22 024 19 905 18 050 16 134 13 772
Obeskattade reserver 4 267 4 614 5 266 5 867 6 326 6 504 6 262 5 973 5 557 5 069
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 56 56 56 53 41 6 7 0 0
Kortfristiga skulder 1 161 1 444 1 576 2 027 3 067 4 150 4 948 4 293 3 773 6 491
Skulder och eget kapital 33 605 32 759 32 665 32 721 33 062 32 719 31 120 28 324 25 464 25 332
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 329 329 329 329 329 329 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 887 658 658 329 329 329 329 329 329 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 279 207 207 207 207 207 207 230 197 176
Utdelning till aktieägare 453 156 156 150 143 128 127 390 333 0
Omsättning 21 844 23 647 29 110 36 647 51 808 55 026 66 336 64 258 78 941 86 672
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 969 11 745 14 481 18 249 25 830 27 419 33 094 32 065 39 414 43 261
Personalkostnader per anställd (tkr) 587 433 435 436 434 436 433 444 427 405
Rörelseresultat, EBITDA 2 432 1 306 1 482 1 836 2 685 3 603 3 425 3 217 3 684 3 940
Nettoomsättningförändring -15,12% -18,89% -20,65% -29,35% -5,80% -17,15% 3,21% -18,65% -8,89% -%
Du Pont-modellen 5,43% 2,12% 2,71% 4,06% 6,67% 10,22% 10,87% 12,74% 15,02% 15,11%
Vinstmarginal 9,15% 2,95% 3,06% 3,64% 4,27% 6,10% 5,11% 5,63% 4,85% 4,42%
Bruttovinstmarginal 11,38% 10,72% 9,26% 8,47% 7,70% 9,00% 7,07% 7,23% 6,85% 6,36%
Rörelsekapital/omsättning 10,45% 24,03% 16,58% 14,44% 7,97% 4,08% 22,90% 20,17% 13,34% 8,67%
Soliditet 93,75% 92,32% 91,46% 88,92% 85,53% 81,96% 78,79% 78,91% 79,07% 68,77%
Kassalikviditet 279,50% 490,93% 404,70% 360,04% 234,27% 153,90% 406,37% 401,33% 378,69% 215,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...