Visa allt om Solitrade AB
Visa allt om Solitrade AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 105 0 207 34 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 12 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -7 9 -6 17 34 12 -4 -1 -19
Resultat efter finansnetto -6 -7 9 -6 19 34 14 0 3 -15
Årets resultat -6 -7 8 -6 12 27 14 0 3 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 16 16 16 16 0 100 98 98 95
Omsättningstillgångar 290 296 328 340 170 116 0 0 0 0
Tillgångar 306 312 344 356 186 116 100 98 98 95
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 107 114 106 112 100 100 86 86 83
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 205 205 230 250 74 16 0 12 12 12
Skulder och eget kapital 306 312 344 356 186 116 100 98 98 95
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 105 0 207 34 12 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -7 9 -6 17 34 12 -4 -1 -19
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% 508,82% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 2,62% -% 10,22% 29,31% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% 8,57% -% 9,18% 100,00% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 14,29% -% 15,46% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 93,33% -% 46,38% 294,12% -% -% -% -%
Soliditet 33,01% 34,29% 33,14% 29,78% 60,22% 86,21% 100,00% 87,76% 87,76% 87,37%
Kassalikviditet 36,10% 39,02% 48,70% 13,60% 229,73% 725,00% -% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...