Visa allt om J E Laserservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 151 2 042 1 883 2 713 1 479 2 496 3 788 2 982 3 798 3 314
Övrig omsättning 147 - - - - 28 3 - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 304 469 208 316 -360 15 487 551 1 117 1 361
Resultat efter finansnetto 441 506 263 385 -316 137 608 711 1 338 1 554
Årets resultat 307 408 130 209 -273 33 318 279 1 078 1 143
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 469 5 523 3 244 3 287 3 436 3 340 4 464 4 143 3 824 4 329
Omsättningstillgångar 1 979 2 581 4 612 4 469 4 041 4 536 3 496 3 539 3 419 2 585
Tillgångar 8 447 8 104 7 856 7 756 7 476 7 877 7 960 7 682 7 243 6 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 314 8 006 7 598 7 468 7 259 7 532 7 499 7 181 6 901 6 307
Obeskattade reserver 63 63 113 112 44 87 141 142 39 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 14 15 15 80 125 156 225 31 25
Kortfristiga skulder 68 20 130 161 94 133 164 135 271 568
Skulder och eget kapital 8 447 8 104 7 856 7 756 7 476 7 877 7 960 7 682 7 243 6 914
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 300 300 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 312 221 336 375 552 270 266 259 276 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 135 106 175 204 259 299 301 322 310 223
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 298 2 042 1 883 2 713 1 479 2 524 3 791 2 982 3 803 3 314
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 151 2 042 942 1 357 493 832 1 263 994 1 266 1 105
Personalkostnader per anställd (tkr) 459 194 278 309 280 301 298 294 296 242
Rörelseresultat, EBITDA 349 519 233 359 -317 70 558 588 1 164 1 475
Nettoomsättningförändring 5,34% 8,44% -30,59% 83,43% -40,75% -34,11% 27,03% -21,48% 14,60% -%
Du Pont-modellen 5,23% 6,24% 3,35% 4,99% -4,17% 1,76% 7,73% 9,33% 18,57% 22,49%
Vinstmarginal 20,55% 24,78% 13,97% 14,26% -21,10% 5,57% 16,24% 24,04% 35,41% 46,92%
Bruttovinstmarginal 44,68% 49,07% 62,56% 50,68% 61,19% 53,73% 50,61% 70,25% 73,67% 89,29%
Rörelsekapital/omsättning 88,84% 125,42% 238,02% 158,79% 266,87% 176,40% 87,96% 114,15% 82,89% 60,86%
Soliditet 99,01% 99,40% 97,78% 97,35% 97,53% 96,43% 95,48% 94,81% 95,67% 91,36%
Kassalikviditet 2 657,35% 11 825,00% 3 316,92% 2 569,57% 3 432,98% 2 745,86% 1 834,15% 2 246,67% 1 000,37% 447,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...