Visa allt om Rydell Invest AB
Visa allt om Rydell Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 6 122 4 951
Övrig omsättning - - - - - - - - - 22
Rörelseresultat (EBIT) -62 -81 -74 -50 -34 -58 -129 -1 -721 98
Resultat efter finansnetto -52 823 253 303 -762 -183 836 -294 -785 37
Årets resultat -29 625 253 303 -761 -186 763 -317 90 813
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 250 7 551 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 86 96 6 897 6 648 6 335 7 833 9 292 7 114 7 392 8 612
Tillgångar 7 337 7 647 6 897 6 648 6 335 7 833 9 292 7 114 7 392 8 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 151 7 430 6 880 6 627 6 324 7 212 7 523 6 881 7 287 7 287
Obeskattade reserver 108 131 0 0 0 0 0 0 0 920
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 78 86 17 20 11 620 1 769 234 104 405
Skulder och eget kapital 7 337 7 647 6 897 6 648 6 335 7 833 9 292 7 114 7 392 8 612
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 150 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 72 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 163 320
Utdelning till aktieägare 375 250 75 0 0 128 125 120 90 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 6 122 4 973
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 3 061 2 476
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 203 415
Rörelseresultat, EBITDA -62 -81 -74 -50 -34 -58 -129 -1 -721 98
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 23,65% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -9,04% 1,65%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -10,91% 2,87%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 2,87% 34,50%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 119,05% 165,76%
Soliditet 98,61% 98,50% 99,75% 99,68% 99,83% 92,07% 80,96% 96,72% 98,58% 92,31%
Kassalikviditet 110,26% 111,63% 40 570,59% 33 240,00% 57 590,91% 1 263,39% 525,27% 3 040,17% 7 107,69% 2 126,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...