Visa allt om Grängesbergs Industrifastigheter AB
Visa allt om Grängesbergs Industrifastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 921 894 989 1 497 1 091 521 712 359 1 024 1 875
Övrig omsättning - - 700 - - 45 35 - 3 840 25
Rörelseresultat (EBIT) 317 144 950 584 392 -92 284 -160 4 288 841
Resultat efter finansnetto 317 212 950 602 456 -7 352 -142 4 451 842
Årets resultat 285 186 1 113 458 260 203 273 0 2 473 685
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 014 4 225 4 370 5 618 5 598 4 811 4 750 4 928 3 092 3 858
Omsättningstillgångar 4 588 4 347 4 467 2 935 2 686 3 016 3 532 3 016 5 636 869
Tillgångar 8 601 8 572 8 836 8 553 8 284 7 827 8 282 7 944 8 728 4 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 699 7 582 7 724 6 611 6 453 6 193 6 239 5 966 6 086 3 703
Obeskattade reserver 747 797 824 1 309 1 294 1 196 1 489 1 520 1 674 663
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 551 351 351 411 411 291 301
Kortfristiga skulder 155 194 288 82 186 87 142 46 676 60
Skulder och eget kapital 8 601 8 572 8 836 8 553 8 284 7 827 8 282 7 944 8 728 4 727
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 163 167 328 0 300 0 250 0 120 90
Omsättning 921 894 1 689 1 497 1 091 566 747 359 4 864 1 900
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 529 356 1 162 821 612 124 482 44 4 498 1 060
Nettoomsättningförändring 3,02% -9,61% -33,93% 37,21% 109,40% -26,83% 98,33% -64,94% -45,39% -%
Du Pont-modellen 3,69% 2,47% 10,86% 7,04% 5,50% -0,09% 4,26% -1,79% 51,00% 17,90%
Vinstmarginal 34,42% 23,71% 97,07% 40,21% 41,80% -1,34% 49,58% -39,55% 434,67% 45,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 481,32% 464,54% 422,55% 190,58% 229,15% 562,19% 476,12% 827,30% 484,38% 43,15%
Soliditet 96,29% 95,70% 94,69% 89,23% 89,41% 90,39% 88,58% 89,20% 83,54% 88,44%
Kassalikviditet 2 960,00% 2 240,72% 1 551,04% 3 579,27% 1 444,09% 3 466,67% 2 487,32% 6 556,52% 833,73% 1 448,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...