Visa allt om Grängesbergs Industrifastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 894 989 1 497 1 091 521 712 359 1 024 1 875 1 587
Övrig omsättning - 700 - - 45 35 - 3 840 25 50
Rörelseresultat (EBIT) 144 950 584 392 -92 284 -160 4 288 841 820
Resultat efter finansnetto 212 950 602 456 -7 352 -142 4 451 842 821
Årets resultat 186 1 113 458 260 203 273 0 2 473 685 631
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 225 4 370 5 618 5 598 4 811 4 750 4 928 3 092 3 858 3 574
Omsättningstillgångar 4 347 4 467 2 935 2 686 3 016 3 532 3 016 5 636 869 555
Tillgångar 8 572 8 836 8 553 8 284 7 827 8 282 7 944 8 728 4 727 4 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 582 7 724 6 611 6 453 6 193 6 239 5 966 6 086 3 703 3 107
Obeskattade reserver 797 824 1 309 1 294 1 196 1 489 1 520 1 674 663 782
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 551 351 351 411 411 291 301 212
Kortfristiga skulder 194 288 82 186 87 142 46 676 60 29
Skulder och eget kapital 8 572 8 836 8 553 8 284 7 827 8 282 7 944 8 728 4 727 4 130
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 167 328 0 300 0 250 0 120 90 89
Omsättning 894 1 689 1 497 1 091 566 747 359 4 864 1 900 1 637
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 356 1 162 821 612 124 482 44 4 498 1 060 1 042
Nettoomsättningförändring -9,61% -33,93% 37,21% 109,40% -26,83% 98,33% -64,94% -45,39% 18,15% -%
Du Pont-modellen 2,47% 10,86% 7,04% 5,50% -0,09% 4,26% -1,79% 51,00% 17,90% 19,88%
Vinstmarginal 23,71% 97,07% 40,21% 41,80% -1,34% 49,58% -39,55% 434,67% 45,12% 51,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 464,54% 422,55% 190,58% 229,15% 562,19% 476,12% 827,30% 484,38% 43,15% 33,14%
Soliditet 95,70% 94,69% 89,23% 89,41% 90,39% 88,58% 89,20% 83,54% 88,44% 88,86%
Kassalikviditet 2 240,72% 1 551,04% 3 579,27% 1 444,09% 3 466,67% 2 487,32% 6 556,52% 833,73% 1 448,33% 1 913,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...