Visa allt om D. Lennart Andersson Trans i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 9 15 20 28 21 19 12 19 40 73
Övrig omsättning - - - - 58 - 21 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 10 14 13 79 17 25 14 30 70
Resultat efter finansnetto 4 10 -9 13 81 -22 25 14 -21 322
Årets resultat 4 10 -9 13 81 -22 25 14 -21 322
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 16 14 15 1 3 2
Tillgångar 0 0 0 0 16 14 15 1 3 2
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -578 -582 -592 -583 -596 -677 -654 -679 -693 -672
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 463 462 460 458 475 457 443 403 403 355
Kortfristiga skulder 115 120 132 125 136 233 227 277 293 318
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 16 14 15 1 3 2
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 15 20 28 79 19 33 19 40 73
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 10 14 13 79 17 25 14 30 71
Nettoomsättningförändring -40,00% -25,00% -28,57% 33,33% 10,53% 58,33% -36,84% -52,50% -45,21% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 506,25% 121,43% 166,67% 1 400,00% 1 000,00% 16 100,00%
Vinstmarginal 44,44% 66,67% 70,00% 46,43% 385,71% 89,47% 208,33% 73,68% 75,00% 441,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 277,78% -800,00% -660,00% -446,43% -571,43% -1 152,63% -1 766,67% -1 452,63% -725,00% -432,88%
Soliditet -% -% -% -% -3 725,00% -4 835,71% -4 360,00% -67 900,00% -23 100,00% -33 600,00%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,76% 6,01% 6,61% 0,36% 1,02% 0,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...