Visa allt om Solbacken Omsorg AB
Visa allt om Solbacken Omsorg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 276 37 428 36 280 34 550 32 946 30 876 30 399 29 438 25 703 23 697
Övrig omsättning 135 601 - 595 - - - 13 - 5
Rörelseresultat (EBIT) 1 783 3 852 3 050 1 149 591 -113 1 250 117 -411 530
Resultat efter finansnetto 1 810 3 911 3 117 1 195 643 -81 1 264 199 -370 552
Årets resultat 3 431 2 289 1 818 651 376 9 688 84 3 357
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 311 73 112 180 181 296 319 488 1 201 1 648
Omsättningstillgångar 5 138 12 908 9 847 7 564 7 157 6 223 6 162 4 782 3 017 3 258
Tillgångar 14 449 12 981 9 959 7 744 7 338 6 520 6 480 5 271 4 218 4 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 728 5 547 3 508 1 940 1 539 1 283 1 394 826 902 1 249
Obeskattade reserver 43 2 655 1 698 924 630 503 589 264 213 607
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 677 4 779 4 753 4 880 5 170 4 733 4 497 4 180 3 102 3 050
Skulder och eget kapital 14 449 12 981 9 959 7 744 7 338 6 520 6 480 5 271 4 218 4 906
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 416 0 0 60 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 520 18 596 17 857 17 552 16 809 15 182 14 078 14 695 12 982 12 012
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 294 6 525 5 991 7 253 6 327 5 749 5 663 6 022 5 135 4 744
Utdelning till aktieägare 250 250 250 250 250 120 120 120 160 350
Omsättning 39 411 38 029 36 280 35 145 32 946 30 876 30 399 29 451 25 703 23 702
Nyckeltal
Antal anställda 56 49 48 48 47 45 45 47 52 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) 701 764 756 720 701 686 676 626 494 494
Personalkostnader per anställd (tkr) 502 518 503 521 496 482 467 446 354 368
Rörelseresultat, EBITDA 1 851 3 885 3 098 1 237 706 46 1 420 320 -115 880
Nettoomsättningförändring 4,94% 3,16% 5,01% 4,87% 6,70% 1,57% 3,26% 14,53% 8,47% -%
Du Pont-modellen 12,61% 30,13% 31,30% 15,43% 8,76% -1,24% 19,55% 3,78% -8,77% 11,23%
Vinstmarginal 4,64% 10,45% 8,59% 3,46% 1,95% -0,26% 4,17% 0,68% -1,44% 2,33%
Bruttovinstmarginal 95,22% 94,80% 94,39% 93,92% 93,40% 92,76% 93,11% 92,95% 92,79% 92,27%
Rörelsekapital/omsättning -1,37% 21,72% 14,04% 7,77% 6,03% 4,83% 5,48% 2,04% -0,33% 0,88%
Soliditet 60,64% 58,69% 48,52% 33,85% 27,30% 25,36% 28,21% 19,28% 25,02% 34,37%
Kassalikviditet 90,51% 270,10% 207,17% 155,00% 138,43% 131,48% 137,02% 114,40% 97,26% 106,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...