Visa allt om Rosengrens Färgcenter AB
Visa allt om Rosengrens Färgcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 010 7 803 7 278 8 198 9 062 8 521 7 645 6 427 6 476 9 385
Övrig omsättning 13 - - 4 5 19 102 27 - -
Rörelseresultat (EBIT) -115 -36 -703 -352 2 -17 441 462 186 120
Resultat efter finansnetto -142 -69 -724 -372 -14 385 427 426 152 53
Årets resultat 6 24 5 20 1 394 101 24 111 38
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 511 573 680 524 654 700 268 90 127 143
Omsättningstillgångar 2 521 3 046 3 218 2 843 3 104 3 086 2 389 1 920 1 724 2 781
Tillgångar 3 031 3 619 3 898 3 367 3 758 3 786 2 657 2 010 1 852 2 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 999 993 970 965 945 944 550 449 425 314
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 821 539 819 864 319 662 589 668 810 887
Kortfristiga skulder 1 211 2 086 2 110 1 538 2 494 2 180 1 517 892 617 1 723
Skulder och eget kapital 3 031 3 619 3 898 3 367 3 758 3 786 2 657 2 010 1 852 2 924
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 707
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 230 1 459 1 647 1 703 1 731 1 488 1 392 1 013 907 598
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 444 419 575 666 650 544 441 315 317 422
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 023 7 803 7 278 8 202 9 067 8 540 7 747 6 454 6 476 9 385
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 6 6 6 6 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 402 1 561 1 456 1 366 1 510 1 420 1 274 1 607 2 159 2 346
Personalkostnader per anställd (tkr) 337 378 447 399 401 341 309 335 415 440
Rörelseresultat, EBITDA -67 71 -573 -222 120 37 463 467 202 135
Nettoomsättningförändring -10,16% 7,21% -11,22% -9,53% 6,35% 11,46% 18,95% -0,76% -31,00% -%
Du Pont-modellen -3,79% -0,99% -18,03% -10,45% 0,08% 10,49% 17,05% 23,88% 10,53% 4,38%
Vinstmarginal -1,64% -0,46% -9,66% -4,29% 0,03% 4,66% 5,93% 7,47% 3,01% 1,36%
Bruttovinstmarginal 38,40% 40,14% 39,21% 40,33% 39,42% 39,13% 41,73% 37,95% 34,19% 31,75%
Rörelsekapital/omsättning 18,69% 12,30% 15,22% 15,92% 6,73% 10,63% 11,41% 16,00% 17,09% 11,27%
Soliditet 32,96% 27,44% 24,88% 28,66% 25,15% 24,93% 20,70% 22,34% 22,95% 10,74%
Kassalikviditet 127,58% 52,06% 51,33% 38,82% 51,40% 57,43% 36,19% 61,10% 72,61% 57,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...