Visa allt om Alverdens Aktiebolag
Visa allt om Alverdens Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 12 405 15 776 7 396 14 914 16 088 9 542 7 303 14 568 8 812 4 890
Övrig omsättning 152 105 627 199 - - 216 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 744 2 959 -2 038 1 723 2 073 1 789 -488 5 782 823 -371
Resultat efter finansnetto 1 524 2 829 -2 239 1 554 1 945 1 744 -517 5 740 764 -400
Årets resultat 529 1 127 -367 312 708 403 2 2 972 168 2
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 284 11 116 11 067 9 136 7 654 4 438 4 951 4 242 3 455 3 118
Omsättningstillgångar 4 206 5 847 2 706 6 642 6 062 5 633 3 572 6 155 740 361
Tillgångar 20 490 16 964 13 773 15 779 13 716 10 071 8 523 10 396 4 195 3 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 997 5 668 4 541 5 109 4 796 4 088 3 686 4 155 1 183 1 015
Obeskattade reserver 5 892 5 130 3 776 5 048 4 007 3 105 1 983 2 743 1 144 630
Avsättningar (tkr) 900 756 612 468 324 180 36 0 0 0
Långfristiga skulder 5 184 1 450 2 374 1 816 1 863 787 856 136 340 581
Kortfristiga skulder 2 518 3 960 2 470 3 338 2 725 1 910 1 962 3 364 1 528 1 253
Skulder och eget kapital 20 490 16 964 13 773 15 779 13 716 10 071 8 523 10 396 4 195 3 480
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 912 909 1 068 739 683 587
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 027 2 958 2 866 2 608 1 726 966 843 991 767 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 351 1 395 1 211 1 003 922 721 741 679 571 354
Utdelning till aktieägare 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 557 15 881 8 023 15 113 16 088 9 542 7 519 14 568 8 812 4 890
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 7 7 6 5 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 551 1 972 1 057 2 131 2 681 1 908 1 461 2 914 2 203 1 630
Personalkostnader per anställd (tkr) 583 568 625 559 623 569 540 483 509 409
Rörelseresultat, EBITDA 3 517 4 392 -2 034 1 783 3 042 2 509 326 6 676 1 496 188
Nettoomsättningförändring -21,37% 113,30% -50,41% -7,30% 68,60% 30,66% -49,87% 65,32% 80,20% -%
Du Pont-modellen 8,53% 17,53% -14,80% 10,98% 15,14% 17,76% -5,62% 55,68% 19,62% -10,63%
Vinstmarginal 14,08% 18,85% -27,56% 11,61% 12,91% 18,75% -6,56% 39,74% 9,34% -7,57%
Bruttovinstmarginal 85,38% 81,22% 74,12% 77,12% 75,78% 75,37% 66,71% 81,67% 68,33% 56,81%
Rörelsekapital/omsättning 13,61% 11,96% 3,19% 22,15% 20,74% 39,02% 22,05% 19,16% -8,94% -18,24%
Soliditet 51,70% 57,00% 53,18% 55,96% 56,50% 63,31% 60,00% 58,96% 47,84% 42,20%
Kassalikviditet 161,24% 143,23% 90,73% 178,04% 211,38% 274,55% 176,20% 180,26% 37,57% 12,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...