Visa allt om Spira Förvaltning AB
Visa allt om Spira Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 3 331 4 357 4 145 4 118 3 926 3 899 3 764 3 697
Övrig omsättning - 22 150 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -28 -2 1 183 1 166 1 152 1 043 1 267 1 156 962 899
Resultat efter finansnetto 54 379 1 592 1 408 1 450 1 033 1 547 1 320 1 044 1 020
Årets resultat 275 322 1 296 968 993 831 1 007 848 607 621
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 205 5 297 3 955 1 206 1 710 1 777 1 916 1 434 1 129 1 172
Omsättningstillgångar 2 547 2 920 5 191 7 548 6 918 5 878 5 195 4 634 4 205 3 238
Tillgångar 7 751 8 218 9 146 8 754 8 628 7 655 7 111 6 068 5 334 4 409
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 073 6 098 6 276 4 980 5 512 4 819 4 238 3 481 3 033 2 426
Obeskattade reserver 1 504 1 781 1 884 1 829 1 668 1 521 1 674 1 421 1 221 1 046
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 10 10 10 10 10 0 0
Kortfristiga skulder 175 338 986 1 935 1 438 1 305 1 189 1 156 1 080 937
Skulder och eget kapital 7 751 8 218 9 146 8 754 8 628 7 655 7 111 6 068 5 334 4 409
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 412 412 412 417 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 1 119 1 522 1 394 978 945 890 891 827
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 606 786 706 721 710 692 691 668
Utdelning till aktieägare 1 490 300 500 0 1 500 300 250 250 400 0
Omsättning 0 22 3 481 4 357 4 145 4 118 3 926 3 899 3 764 3 697
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 4 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 833 871 829 824 785 780 753 739
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 443 477 431 439 391 385 408 401
Rörelseresultat, EBITDA -28 -2 1 183 1 219 1 196 1 056 1 296 1 190 1 004 953
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -23,55% 5,11% 0,66% 4,89% 0,69% 3,59% 1,81% -%
Du Pont-modellen -% -% 17,43% 16,11% 16,84% 15,06% 21,77% 21,80% 20,19% 23,20%
Vinstmarginal -% -% 47,85% 32,36% 35,05% 28,00% 39,43% 33,93% 28,61% 27,67%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 126,24% 128,83% 132,21% 111,05% 102,04% 89,20% 83,02% 62,24%
Soliditet 93,49% 91,11% 84,69% 73,19% 78,13% 77,60% 76,95% 74,63% 73,34% 72,11%
Kassalikviditet 1 455,43% 863,91% 526,47% 375,35% 456,68% 419,31% 403,70% 364,45% 352,59% 304,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...