Visa allt om Universal Music Group Sweden AB
Visa allt om Universal Music Group Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -2 -2 -5 991 -4 309 -20 -35 -101 -144 -89
Resultat efter finansnetto -4 549 -6 934 -26 034 -35 745 -32 055 -20 149 -26 143 -33 942 -27 147 -17 969
Årets resultat 73 597 93 002 22 425 21 243 -25 721 -14 850 -16 734 -24 438 -19 546 13 952
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 548 601 548 601 548 601 548 601 548 601 548 601 548 601 548 601 553 352 567 454
Omsättningstillgångar 225 017 126 168 70 640 1 033 888 963 494 863 658 771 228 636 586 560 049 482 538
Tillgångar 773 618 674 769 619 241 1 582 489 1 512 095 1 412 259 1 319 829 1 185 187 1 113 401 1 049 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 592 937 519 340 426 338 403 913 382 670 359 812 302 439 215 211 194 658 158 396
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 175 181 149 133 184 625 610 196 567 034 483 553 457 250 278 500 278 500 278 500
Kortfristiga skulder 5 500 6 296 8 278 568 380 562 391 568 895 560 141 691 476 640 243 613 096
Skulder och eget kapital 773 618 674 769 619 241 1 582 489 1 512 095 1 412 259 1 319 829 1 185 187 1 113 401 1 049 992
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -2 -2 -5 991 -4 309 -20 -35 -101 -144 -89
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 76,64% 76,97% 68,85% 25,52% 25,31% 25,48% 22,92% 18,16% 17,48% 15,09%
Kassalikviditet 4 091,22% 2 003,94% 853,35% 181,90% 171,32% 151,81% 137,68% 92,06% 87,47% 78,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...