Visa allt om Exponsor Konsult Aktiebolag
Visa allt om Exponsor Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 146 3 443 2 119 1 595 1 478 1 567 2 231 2 100 3 582 3 607
Övrig omsättning - - - - - - 22 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 683 584 393 133 -90 42 293 -154 13 32
Resultat efter finansnetto 684 588 397 137 -88 44 293 -151 20 41
Årets resultat 347 310 216 68 -45 27 208 -145 21 36
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 171 0 0 0 2 3 6 9 6 8
Omsättningstillgångar 1 595 1 479 900 505 476 601 759 434 788 963
Tillgångar 1 766 1 479 900 505 477 604 765 443 793 970
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 798 651 441 225 158 203 456 248 393 371
Obeskattade reserver 526 315 148 39 0 47 48 0 6 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 441 513 311 241 320 354 261 196 394 567
Skulder och eget kapital 1 766 1 479 900 505 477 604 765 443 793 970
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 174 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 863 623 77 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 271 196 24 0 0 24 71 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 200 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 146 3 443 2 119 1 595 1 478 1 567 2 253 2 100 3 582 3 607
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 573 1 722 2 119 - - - 2 231 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 593 439 117 - - - 298 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 726 584 393 134 -90 45 296 -151 15 34
Nettoomsättningförändring -8,63% 62,48% 32,85% 7,92% -5,68% -29,76% 6,24% -41,37% -0,69% -%
Du Pont-modellen 38,79% 39,76% 44,00% 26,93% -18,03% 7,28% 38,43% -33,63% 2,40% 4,23%
Vinstmarginal 21,77% 17,08% 18,69% 8,53% -5,82% 2,81% 13,18% -7,10% 0,53% 1,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 14,42% 39,62% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,68% 28,06% 27,80% 16,55% 10,55% 15,76% 22,32% 11,33% 11,00% 10,98%
Soliditet 68,42% 60,63% 61,83% 50,25% 33,12% 39,34% 64,23% 55,98% 50,10% 40,55%
Kassalikviditet 361,68% 288,30% 289,39% 209,54% 148,75% 169,77% 290,80% 221,43% 200,00% 169,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...